Ścieżka rowerowa do Spycimierza: prace „na ostatniej prostej”

0
9
views

Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej, łączącej Uniejów ze Spycimierzem. Gminna inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców oraz w znacznym stopniu ułatwi organizację ruchu pielgrzymów, tłumnie zjeżdżających tu na Boże Ciało, by zobaczyć wyjątkowe dywany układane z kwiatów przez parafian.

Wykonane do tej pory prace obejmowały:

  • roboty ziemne w pasie wzdłuż krawędzi jezdni, w tym: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów oraz nasypów, korytowanie oraz zagęszczenie podłoża;
  • wykonanie podbudowy z kruszywa;
  • przebudowę istniejących zjazdów;
  • utwardzenie i wzmocnienie poboczy;
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5 m.

W chwili obecnej trwa montaż separatorów ruchu, oddzielających jezdnię od ciągu pieszo – rowerowego. Umieszczone na separatorach elementy fluorescencyjne wraz z zaplanowanym do wykonania oznakowaniem poziomym poprawią widoczność granicy pasów ruchu. Z prac ujętych w zamówieniu pozostał jeszcze montaż oznakowania pionowego oraz barier w miejscach istniejących przepustów pod drogą.

Wykonawcą zleconego przez gminę Uniejów zadania jest firma Piotr Łuczak – P.H.U. MACIEJ z Uniejowa, która w toku postępowania przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.055.374,44 zł brutto.

(MB)


Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNEGO REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI. 2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ.

 

Turniej wędkarski z okazji Święta Niepodległości

105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości stała się okazją do zorganizowania przez Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie Turnieju Wędkarskiego. Miejscowi wędkarze oraz ci z okolicznych kół 12 listopada  spotkali się w Człopach, gdzie przystąpili do rywalizacji o złowienie największych sztuk.

W zawodach wzięło udział 30 zawodników, którzy rywalizowali o Puchar Burmistrza.

Najlepszy wynik osiągnął Zbigniew Straszewski (1,88 kg; Koło nr 32 Kościelec), drugie miejsce zajął Adam Świerkowski (1,38 kg; Koło nr 17 Pęczniew), a trzecie Zbigniew Kuglarz (1,22 kg; Koło nr 16 Uniejów)

Nagrodę za złowienie największej ryby zdobył Jan Kupczyk. Tutaj jednak o zwycięstwie w dużej mierze zadecydowało szczęście, bo także dwaj inni wędkarze (Zbigniew Straszewski i Mirosław Leśniewski) wyciągnęli z wody 36-centymetrowe karpie – dokładnie takie same, jak karp pana Kupczyka. Aby wyłonić zwycięzcę, trzeba było więc przeprowadzić losowanie.

W spotkaniu, oprócz zawodników, uczestniczyli także Waldemar Brzeziński – prezes Okręgu PZW Konin, Dariusz Pytliński – wiceprezes Okręgu PZW Konin oraz Marlena Kameduła – sędzia główny zawodów. Gminę Uniejów reprezentowali Mirosław Madajski – zastępca Burmistrza Uniejowa oraz Tomasz Wójcik – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Turniej z okazji Święta Niepodległości był ostatnim w tym roku spotkaniem miłośników wędkarstwa na starorzeczu„Kaczka”, jednak wędkarzy czeka jeszcze dokonanie podsumowania sezonu. To zaplanowane jest na 15 grudnia br.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ