Przyjmowanie wniosków o Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów

0
44
views

24 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, zostały wręczone uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów z klas III-VII jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce. Wyróżniające się dzieci z najstarszych klas, które pisały egzaminy ósmoklasisty pod koniec maja, zostaną nagrodzone za osiągnięte wyniki w późniejszym terminie, gdyż efekty egzaminów znane będą dopiero w lipcu.

Tego dnia zostały wręczone także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które zostały przekazane na ręce osób prowadzących poszczególne stowarzyszenia czy grupy, w których udzielają się uczniowie szkół podstawowych.

Przyznając tegoroczne nagrody Burmistrz Józef Kaczmarek chciał w ten sposób nagrodzić dzieci za ich trud nauki oraz zachęcić innych do pracy oraz aktywności na rzecz miasta i gminy.

W tym roku nagrody w wysokości od 200 do 500 zł otrzymało 61 uczniów, natomiast nagrody za reprezentowanie i promocję gminy przyznano 14 podmiotom działającym na terenie Gminy Uniejów, a ich wysokość uzależniona była od liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych udzielających się w danej organizacji.

Od 24 czerwca wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 mogą składać także uczniowie szkół ponadpodstawowych (do 31 lipca), a także studenci (do 10 października).

obrazek

obrazek

 

 

Dwie dotacje dla Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”

Podobnie jak w poprzednich latach, uniejowscy Aktywni zrealizują w 2022 roku warsztaty artystyczne oraz koncert z muzyczną gwiazdą. Projekt nosić będzie nazwę „Mnie nic nie minęło” i tematyką nawiązywać do łódzkiej YAPY. Dotację w wysokości 40 tys. zł Stowarzyszenie uzyskało najpierw dzięki głosowaniu i ogromnemu wsparciu mieszkańców, a następnie w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus” na 2022 rok. Kto zaszczyci swoją obecnością młodych artystów, na chwilę obecną owiane jest tajemnicą, ale z pewnością będą to wybitne postaci ze świata muzyki.

W br. Stowarzyszenie zrealizuje także, już po raz szósty, zawody piłkarskie pt. „Połączeni Pasją”. W tym roku obok zawodników akademii piłkarskich, Olimpiad Specjalnych, AMP Futbolu współzawodniczyć będą także młode piłkarki. Turniej każdego roku pokazuje, że piłka nożna jest dla każdego, niezależnie od płci, wieku oraz stopnia zaawansowania sportowego. Kwotę 10 tys. zł Aktywni uzyskali w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli nasze starania i już dziś zapraszamy do aktywnego udziału w w/w wydarzeniach.

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ