POWIATOWE INFORMACJE

0
44
views

Nagroda dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – EuroSymbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2019!

   Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. uhonorowane zostało, w tegorocznej już 9 edycji Programu Symbol 2019.  Symbol 2019, wraz z rozszerzeniem nazwy o daną kategorię, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 9 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem Programu jest, aby pisząc i mówiąc o danej firmie mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość zarządzania i działania. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólno-polskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Obraz na stronie symbol-2019-1.jpg

PR

Informacje na temat nowego obszaru A do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PFRON).

 Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził nowy obszar A do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Realizatorem obszaru A dla naszego powiatu jest Oddział Łódzki PFRON, do którego adresaci (zarządcy budynków mieszkalnych) mogą składać wnioski. Termin naboru wniosków upływa z dniem 30 listopada 2019 r.

Pomoc w ramach obszaru A może dotyczyć wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 14.04.2002 r. Warunkiem jest, aby inwestycja dotycząca wielorodzinnego budynku mieszkalnego zapewnił dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w tym obowiązujący program, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) w zakładce Aktualności – Nowości w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, dostępne tutaj.

Ponadto informacje o programie można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

OZ
źródłó: poddebicki.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ