POWIAT ODDAŁ DOTACJĘ, NOWEJ NIE DOSTAŁ. BĘDZIE SKARGA DO PREMIERA

Mieszkańcy Gminy Poddębice czują się oszukani przez Zarząd Powiatu oraz współrządzących koalicjantów – radnych: Andrzeja Krajewskiego, Andrzeja Bartnika i Beatę Przybylską.

3 lata temu poprzedni Zarząd Powiatu zdobył dofinansowanie na przebudowę drogi  Kałów – Góra Bałdrzychowska. Obecny Zarząd oddał tę dotację. Obiecał, że zdobędzie wyższe dofinansowanie i droga powstanie.

– Wiele osób  twierdziło, że to zwykła ściema – mówi sołtys Kałowa Wiesława Stańczyk. – Śmieją nam się w twarz, obiecują, a robią co innego. Inwestycje drogowa mogłaby już być skończona i jeździlibyśmy po nowej nawierzchni. Tymczasem wniosek jest na szarym końcu listy rezerwowej. Nie wiem, co teraz władze Powiatu mają nam do powiedzenia? Żądamy nadzwyczajnej sesji i odpowiedzi, kiedy będzie budowana droga ze środków własnych – dodaje.

– To naprawdę mistrzostwo świata, mieć 3 miliony złotych dotacji, opowiadać ludziom, że będzie 6 milionów złotych, a w efekcie nie ma nic – mówi radny z tego terenu Tomasz Walczyk.

Mieszkańcy żądają rozpoczęcia przez Powiat prac związanych z przebudową drogi. Zapowiadają, że będą pisać skargę do Premiera oraz Izb Obrachunkowych, bo takie postępowanie władz powiatowych to według nich po prostu niegospodarność.

– Ciekawe czy z dofinansowaniem w kwocie 4,5 mln zł, które Powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie tak samo, jak z dotacją na drogę – zastanawia się radny powiatowy Przemysław Jaszczak.

Przypomnijmy, że Powiatowi zostały przyznane środki na adaptację: budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, budynku po ZOPO na potrzeby Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności wraz z zagospodarowaniem terenu, budynku przy ul. Narutowicza w Poddębicach na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz remont i adaptację obiektów Starostwa Powiatowego. Mija siedem miesięcy od złożenia wniosku, a tymczasem nie jest przygotowana dokumentacja techniczna, nie ogłoszono postępowania na wybór projektanta, a co dopiero mówić o  wykonawcy. Nie znany jest też szczegółowy zakres prac. – To kpina w biały dzień – dodaje Przemysław Jaszczak. (nd)

 

WEŹ PIENIĄDZE I POSADŹ LAS – WKRÓTCE RUSZY NABÓR WNIOSKÓW

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:
– przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;
– przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” znajdują się stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

 

źródło: Gmina Poddębice

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

PODDĘBICCY POLICJANCI OSTRZEGAJĄ PRZED WŁAMANIAMI

Wakacje to czas wypoczynku i podróży. Aby pozostawiły tylko radosne wspomnienia, pamiętajmy o zabezpieczeniu swojego majątku przed wyjazdem. W dniu Europejskiego Dnia Zapobiegania Włamaniom do Domów poddębicki dzielnicowy informował mieszkańców

ZAPROSZENIE NA ZAWODY STRAŻACKIE

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zmagania druhów ochotników z terenu Gminy Poddębice odbędą się w niedzielę 30 czerwca br. w Niemysłowie. Początek zaplanowano na godz. 12.   KLUB STRZELECKI RCS