Ponad 10 milionów na kolejne gminne inwestycje !

0
6
views

Z satysfakcją informujemy, że dzięki przyznanym środkom w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, Gmina Zadzim realizowała będzie kolejne, bardzo potrzebne mieszkańcom i w pełni zasadne zadania inwestycyjne:

►rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu

Zakres zadania obejmuje dobudowę dwóch pełnowymiarowych sal dydaktycznych dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym wraz z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym i budową łącznika

Kwota dofinansowania: 1 997 500,00 zł

remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim – etap II

W ramach inwestycji planowane są modernizacje nawierzchni asfaltowych poprzez wykonanie podbudowy, położenie nowych nakładek bitumicznych, remont poboczy, odwodnienie i oznakowanie

Kwota dofinansowania: 5 994,450,00 zł

remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie GminyZadzim

Zakres zadania obejmuje naprawę filarów, konstrukcji mostów, położenie nowych nakładek asfaltowych i wykonanie nowych barier ochronnych

Kwota dofinansowania: 2 125 000,00 zł

Rozpoczęcie i realizacja powyższych zadań planowana jest w 2024 roku, a ich całkowita wartość szacunkowo przekracza 11 milionów złotych.

To kolejny krok w kierunku ciągłej poprawy warunków życia, edukacji i bezpieczeństwa  mieszkańców gminy.

Dzień Kobiet Wiejskich w Ralewicach

W sobotę 7 października br. w sali OSP w Ralewicach członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczyca -Ralewice, we współpracy z Zespołem Śpiewaczym „Kaliny” i druhami Ochotniczej Straży Pożarnej, po raz drugi zorganizowały uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Święto to zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007, celem podkreślenia roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

Patronat nad tegorocznymi obchodami w Ralewicach objął Wójt Gminy Zadzim – Krzysztof Woźniak.

W spotkaniu liczny udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciele Parlamentu, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, samorządowcy gminni i powiatowi, członkinie kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, przedstawiciele LGD „Podkowa” , mieszkańcy Ralewic i Rzeczycy.

Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny. Spotkanie umiliły występy  zespołów śpiewaczych z terenu gminy: „Kaliny” i „Małyńskie Nutki” , Zespołu „Kwiaty Polne” z Kwiatkowic i Zespołu z Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie.

Nie zabrakło życzeń i podziękowań. Goście w swoich wypowiedziach podkreślali, że dzisiejsze kobiety wiejskie to nie tylko te, które pracują na roli , prowadzą dom i wychowują dzieci. Dzisiejsze kobiety ze wsi to kobiety przedsiębiorcze, prowadzące działalność pozarolniczą, działające aktywnie w sektorach pozarządowych i pracujące w różnych zawodach – to kobiety świadome i aktywne.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze przepełnionej śpiewem i muzyką ludową.

Serdecznie gratulujemy organizatorom i życzymy dalszych ciekawych inicjatyw, które podkreślają rolę kobiety wiejskiej w społeczeństwie i tak licznie integrują społeczność lokalną.

źródło: Gmina Zadzim

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ