POLSKI ŁAD – INWESTYCJE DROGOWE

0
7
views

Gmina Pęczniew otrzymała dotację w wysokości 2.000.000,00 zł na przebudowę i remonty dróg w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. To Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Łącznie w ramach pierwszej i drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na terenie gminy przebudowano ponad 15 km dróg oraz wyremontowano blisko 10 km. Wartość wszystkich wykonanych prac to prawie 11.500.000,00 zł, gdzie wkład własny to kwota niewiele ponad 570.000,00 zł. Wysokość dofinansowania to 95%. W ramach zadania pn. „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew” zgłoszonego przez nasz samorząd do ósmej edycji w/w programu planowany jest remont ok. 4 km dróg i przebudowa ok. 1.5 km dróg gruntowych.

 

POLSKI ŁAD – INWESTYCJA W OŚWIATĘ

W przyszłym roku rusza kolejna wielomilionowa inwestycja w naszej gminie. Wszystko dzięki otrzymaniu promesy na zadanie pn.”Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew”   w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Wysokość promesy to 5.525.000 zł, a deklarowany wkład własny to kwota 975.000,00 zł. W ramach w/w zadania powstanie obiekt w stanie surowym zamkniętym łączący dwa budynki Szkoły Podstawowej w Pęczniewie. W obiekcie będą zlokalizowane między innymi: kuchnia z niezbędnym zapleczem, sanitariaty, stołówka szkolna, pomieszczenia z możliwością wykorzystania na cele edukacyjne. Część pomieszczeń w w/w obiekcie zostanie kompleksowo wykończona. Zakres inwestycji będzie obejmował między innymi wykonanie dokumentacji, budowę nowego budynku, zagospodarowanie terenu. Oznacza to, że wysłużony budynek obecnej kuchni i stołówki szkolnej w Pęczniewie przejdzie do historii.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szkoła Podstawowa w Pęczniewie 13 października zorganizowała akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który każdego roku przypada 14 października i jest świętem wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty. W ten sposób uczniowie podziękowali Nauczycielom i Pracownikom szkoły za to, że uczą, pomagają, obdarowują uśmiechem, wspierają, wykazują wiele cierpliwości i wyrozumiałości. W uroczystym apelu samorząd gminny reprezentował wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Jerzy Zych. W swoim przemówieniu włodarz naszej gminy podkreślił szczególną rolę, jaką szkolnictwo odgrywa w rozwoju młodych pokoleń naszych mieszkańców. Podziękował równocześnie za zaangażowanie i pasję w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu uczniów wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Wójt zwrócił jednocześnie uwagę na szereg inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie, które wraz z wcześniejszymi, również pozwalają systematycznie podnosić jakość gminnej edukacji. Wspomniał przy tym o pozyskaniu środków na budowę nowego budynku kuchni i stołówki szkolnej. W trakcie uroczystości grupa pierwszoklasistów złożyła ślubowanie, wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego oraz podziękowano Pani Jadwidze Wilk przechodzącej na emeryturę za ponad trzydziestoletnią pracę w gminnych placówkach oświatowych.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ