PILNY KOMUNIKAT

0
118
views

PILNY KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Powiatu, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo,

od dnia 18 marca 2020r. zawiesza się do odwołania

bezpośrednie kontakty z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wszelkie wnioski, podania, sprawy wymagające omówienia należy składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki znajdującej się w holu Starostwa, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail, lub poprzez platformę elektroniczną e-PUAP.

Bardzo ważne dla Klientów Wydziału Komunikacji

Ponadto informuję, w związku z zaistniałą sytuacją, że (do odwołania) nie będzie podlegać karze uchybienie obowiązkowi: dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej, a także zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, pod warunkiem, że wcześniej, tj. w dniu 18.03.2020r. nie minął 30-dniowy termin. Jednocześnie nadmieniam, że każda sprawa dotycząca kar będzie rozpatrywana indywidualnie (o ile przepisy szczegółowe nie będą stanowiły inaczej).

 

Dyżury telefoniczne psychologów

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach prowadzi telefoniczne porady psychologów dla wszystkich osób potrzebujących porady w związku z sytuacją spowodowaną koronowirusem, a SZCZEGÓLNIE dla osób objętych kwarantanną domową.

Obraz na stronie dyzury_psychologow_01.jpg

 

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTY PODDĘBICKIEGO

z dnia 16 marca 2020 r.

            Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pracowników oraz wszystkich Interesantów Starostwa Powiatowego w Poddębicach ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. W okresie od 16 marca (poniedziałek) do odwołania Starostwo Powiatowe w Poddębicach nie przyjmuje Interesantów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

 

2. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie tylko na parterze budynku, przy wejściu głównym od ul. Łęczyckiej poprzez jej wrzucenie do wystawionej urny, drogą pocztową, profilem zaufanym e-PUAP lub na adres mail: powiat@poddebicki.pl.

 

§ 2. 1. Dla Wydziału Komunikacji ustala się system indywidualnej obsługi klienta. Interesanci będą obsługiwani tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 43 678 78 03).

 

2. Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów można przesłać drogą pocztową, profilem zaufanym e-PUAP lub na adres mail: powiat@poddebicki.pl

 

§ 3. Wykaz telefonów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Starosta Poddębicki

/-/ Małgorzata Komajda

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ