OD DZISIAJ (CZWARTEK) OBOWIĄZKOWE NOSZENIE MASECZEK POZA DOMEM

0
66
views
HONG KONG, CHINA - 2020/02/04: People wearing surgical masks in central district of Hong Kong as a preventative measure following the Coronavirus outbreak which began in the Chinese city of Wuhan. Hong Kong on February 4 became the second place outside mainland China to report the death of a coronavirus patient as officials said they feared local transmissions were increasing in the densely populated city. (Photo by Geovien So/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Mandat za brak maseczki. Znamy kwoty

– Jakiekolwiek mandaty nakładane przez policję czy służby sanitarne to ostateczność – mówi w programie WP Koronawirus wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak podkreślił, służby będą przede wszystkim starały się pouczać obywateli. Jeśli jednak to nie wystarczy, to konsekwencje mogą być wysokie. – Mandat to kwota do 500 złotych, a kara administracyjna – od 5 do 30 tysięcy złotych – przestrzega Janusz Cieszyński. Zdaniem wiceministra chodzi o to, by „jak najmocniej zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa”, a nie o to, by „państwo się wzbogaciło”.

 

W związku ze stanem pandemii koronawirusa w Polsce wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust. Obostrzenie wchodzi w życie w czwartek (16 kwietnia). Tak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Nowy obowiązek polega na zasłanianiu nosa i ust przy pomocy maski, maseczki lub odzieży. Obostrzenie można sprowadzić do prostej zasady – zakładasz maseczki zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:

– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– na terenie nieruchomości wspólnych

O konieczności noszenia maseczek należy pamiętać także podczas przemieszczania się:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób

Maskę należy nałożyć również na wyraźnie polecenie:

– organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
– innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby

Rozporządzenie precyzuje też, kiedy nie trzeba nosić masek:
– podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
– w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– w przypadku osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
– w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
– w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Co ważne, kasjer w sklepie może wykonywać pracę zasłaniając nos i usta przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

źródło: money.pl

 

Noszenie maseczek, zakrywanie ust i nosa. Nowe, szczegółowe wytyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia, które dotyczy zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Projekt jest już po konsultacjach roboczych. Został skierowany do Rady Ministrów. Kto i gdzie musi nosić maseczkę? Poniżej przedstawiamy nowe, szczegółowe wytyczne.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od czwartku (16 kwietnia) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieżyprzyłbicymaski albo maseczki.

Zakłady pracy, urzędy, sklepy, banki, kościoły

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów.

Maseczki trzeba będzie nosić w miejscach ogólnodostępnych – na drogach i placach, a także w budynkach przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznejwymiaru sprawiedliwościkulturykultu religijnegooświaty, szkolnictwa wyższegonaukiwychowaniaopieki zdrowotnejspołecznej lub socjalnejobsługi bankowejhandlugastronomiiusług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnychturystykisportuobsługi pasażerów w transporcie kolejowymdrogowymlotniczymmorskim lub wodnym śródlądowym.

W autobusie, na rowerze, pieszo

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych).

Dotyczy to zatem poruszania się: środkami komunikacji publicznejroweremmotocyklemskuteremhulajnogąpieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) – w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Czy dziecku też zakładać maseczkę?

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano także, iż z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci będą miały obowiązek zakrywania ust i nosa, jest wiek czterech lat.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ