OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I JUBILEUSZ NADANIA IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARTKOWICACH

0
84
views

Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków szczególne święto. Jest ono okazją, aby przypomnieć wszystkim, że nasza Ojczyzna  po wielu latach niewoli znów stała się wolnym państwem.

Tegoroczne Obchody Święta Niepodległości połączone były z Jubileuszem 10-lecia nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Wartkowicach.

Obchody uświetniły Poczty Sztandarowe Jednostek OSP, Szkół z terenu gminy, Koła Łowieckiego Czajka oraz Orkiestra Dęta z Poddębic pod kierownictwem Pana kapelmistrza Krzysztofa Kozińskiego.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem sprzed Urzędu Gminy pod Obelisk w Starym Gostkowie, gdzie zostały złożone kwiaty przez:

 • Pana Przemysława Błaszczyka – Senatora Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Panią Sylwię Bartczak – Wójta Gminy Świnice Warckie,
 • Radnych Powiatowych,
 • Delegację Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach i Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,
 • Delegację Koła Łowieckiego „Czajka” w Poddębicach,
 • Pana Józefa Klimczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poddębicach,
 • Rodzinę Państwa Błasików,
 • Delegację Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wartkowicach,
 • Delegację Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wartkowicach,
 • Delegację Publicznego Przedszkola w Wartkowicach z Punktami Przedszkolnymi,
 • Delegację Szkoły Podstawowej w Wartkowicach,
 • Delegację Szkoły Podstawowej w Kłódnej,
 • Przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych Gminy Wartkowice (GZOO,GBP,GOPS),
 • Delegację Domu Pomocy Społecznej w Starym Gostkowie,
 • Delegację Spółdzielni Mleczarskiej „MLECZWART”,
 • Delegację Banku Spółdzielczego w Wartkowicach,
 • Delegację Zakładu Rzeźniczo – Wędliniarskiego – Pana Stanisława Katuszy,
 • Delegację Samorządu Gminy Wartkowice

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Parafialnego Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowicach, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. Proboszcza Janusza Szeremetę. Podczas mszy świętej został poświęcony nowy Sztandar Szkoły.

Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem w Wartkowicach przez Delegację Samorządu Gminy. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na teren Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyło się odsłonięcie napisu nazwy szkoły na głównej elewacji budynku przez: Pana Piotra Kuropatwę – Wójta Gminy Wartkowice, Panią Małgorzatę Świątek-Słoninę – Dyrektora Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi, Panią Romualdę Sobczak – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, Pana Andrzeja Błaszczyka – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, Panią Anne Andrysiak – Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Joannę Banasiak – przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

Zostały złożone również wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przez:

 • przedstawicieli Samorządu Gminy Wartkowice: Panią Katarzynę Tarczyńską-Sekretarz Gminy Wartkowice, Pana Bogdana Łuczaka-Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wartkowice oraz Pana Wojciecha Kałużnego-Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach na się dalsze uroczystości,
 • przedstawicieli Społeczności Szkolnej: Panią Żanetę Katolik, Panią Dorotę Trzeszczak oraz Szymona Katolika.

Dalsza część uroczystości odbyła się na hali sportowej. Przekazanie Sztandaru Szkole poprzedziło uroczyste wbijanie symbolicznych gwoździ w drzewiec Sztandaru. Gwoździe wbili:

 • Pan Przemysław Błaszczyk – Senator Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Pani Małgorzata Świątek-Słonina – Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Pan Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice,
 • Pan Bogdan Łuczak-Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wartkowice,
 • Pani Wiesława Klimczak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wartkowicach,
 • Pan Stanisław Katusza – Radny Powiatu Poddębickiego,
 • Pan Andrzej Rembiszewski – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
 • Pani Iwona Ługowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłódnej,
 • Pani Małgorzata Pastuszka – Dyrektor publicznego Przedszkola w Wartkowicach,
 • Pani Romualda Sobczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wartkowicach,
 • Pani Żaneta Katolik – Przedstawiciel Rady Rodziców,
 • Uczennica Joanna Banasiak – Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Po ceremonii wbijania symbolicznych gwoździ Wójt Gminy Pan Piotr Kuropatwa odczytał Akt Przekazania Sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i przekazał go na ręce Pani Romualdy Sobczak – Dyrektor Szkoły.

Następnie uroczystego przekazania Sztandaru na ręce Dyrektor Szkoły dokonali w imieniu Rady Gminy: Pan Michał Kędzia-Przewodniczący Rady Gminy, Pan Grzegorz Hajdas-Wiceprzewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady Rodziców: Pani Anna Bierzyńska. Po czym odbyło się przekazanie przez Panią Dyrektor Sztandaru uczniom i uroczyste ślubowanie. Uroczystości zakończyła prezentacja multimedialna pt.:”10 lat minęło jak jeden dzień” oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów klas piątych.

Sylwia Bień

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

Poprzedni artykułMISTRZ IGOR ŚCIGA LIDERA
Następny artykułPozdrowienia z Grecji!
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ