Nowy sprzęt na drogach Powiatu Poddębickiego!

0
25
views

W ostatnich dniach września na drogi wyjechał długo wyczekiwany nowy ciągnik wyposażony w ramię hydrauliczne, głowicę do cięcia krzaków i gałęzi do średnicy 10 cm oraz głowicę niszczącą krzewy i zarośla. Nowo zakupiony sprzęt wraz z pilarkami spalinowymi do gałęzi na wysięgniku stanowi wyposażenie wydziału dróg, które Powiat Poddębicki zakupił w ramach zadania pn. „Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego.

Na realizację zadania uzyskaliśmy wsparcie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  606 759,00 zł. – mówi Jacek Skrzypczak, kierownik referatu ds. utrzymania i remontów dróg w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.  Dzięki nowemu sprzętowi poprawimy stan terenów zielonych położonych przy drogach powiatowych.

Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu usprawni prace związane z utrzymaniem terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych zarządzanych przez Powiat Poddębicki a tym samym poprawi jakość dróg eksploatowanych przez mieszkańców powiatu.

 

img_8417.jpg

 

img_8415.jpg

img_8414.jpg

 

„Mama wraca do pracy!”

Powiat Poddębicki pozyskał dofinansowanie w kwocie  975 859,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie mam powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

– Powrót do pracy po takiej przerwie może być dla rodzica dużym wyzwaniem, szczególnie gdy np. babcia również pracuje lub nie może pomóc w opiece nad dzieckiem. Wychodząc naprzeciw mamom które chcą powrócić do pracy, przygotowaliśmy wniosek w ramach którego 25 mam przez 12 miesięcy uzyska wsparcie w postaci sfinansowania kosztów związanych z wynajęciem niani – mówi z zadowoleniem Małgorzata Komajda Starosta Poddębicki.

Wniosek pn. „Mama wraca do pracy!”, złożony przez Powiat Poddębicki, został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

– Znając sytuację rodzin z naszego terenu, chcemy zarówno zadbać o dzieci, pomóc mamom wrócić na rynek pracy, ale również zaktywizować zawodowo osoby pełniące funkcję niani. – dodaje Piotr Majer Wicestarosta. – W ramach projektu zrefundujemy w wysokości płacy minimalnej koszty wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne niań.

 Projekt, którego całkowita wartość wyniesie ponad milion złotych, umożliwi powrót do aktywności zawodowej 25 mamom przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu powiatu poddębickiego.

PRI

 

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ