INFORMACJE Z POWIATU

0
66
views

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

   Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania swojej działalności do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest uhonorowaniem przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim.
Zachęcamy naszych przedsiębiorców do zgłoszenia swoich kandydatur do jednej z pięciu kategorii: „Świadomi w biznesie”, „Eksportowy Produkt Roku”, „Łódzkie –projekt przyszłości”, „Łódzkie –Edukacja dla Biznesu”, czy Biznes na Plus – Najlepsza Firma Roku.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 31 lipca br.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biznesnaplus.lodzkie.pl  

PR
źródło: poddebicki.pl

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie:

http://bip.poddebice.pl/upload/pliki/Zarzadzenie_Burmistrza_Poddebice_nr_104.2019_z_15.07.2019.pdf

źródło: poddebice.pl

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie

Zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” jest elementem operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek”, której celem jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek.

Planowane efekty zadania:

 • planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji: 7300 m3/rok
 • liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej: 200 osób

Na realizację inwestycji Gmina Dalików pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminie Dalików przyznano również pożyczkę z możliwością częściowego jej umorzenia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl).

Całkowita wartość zadania to 5.668.719,47 zł, w tym:

 • Środki Unii Europejskiej: 1.951.679,00 zł
 • Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi z możliwością częściowego umorzenia: 2.246.940,00 zł
 • Środki Gminy Dalików: 1.470.100,47 zł

Zakres zadania

Oczyszczalnia ścieków w Dalikowie składa się z następujących obiektów:

 • reaktor biologiczny
 • budynek techniczny
 • zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego
 • pompownia ścieków surowych
 • zbiorniki uśredniające ścieków i osadów dowożonych
 • studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
 • taca najazdowa
 • punkt zlewny ścieków dowożonych
 • wiata pod agregat prądotwórczy
 • wiata na osad odwodniony

Termin realizacji zadania: 2018-2019 rok

źródło: dalikow.eu

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ