Obserwuj nas na Facebook

Skuteczna Policja – bezpieczni Polacy

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 98 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. Podkreślić należy, że nigdy w historii tego badania , tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

W dniach 4-11 kwietnia 2019 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1064).

Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 8% ankietowanych. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p. wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię – również o 3 p.p.).

Warto podkreślić, że jest to najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w kraju od 1987 roku – Wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

 

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (98%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Odmienne odczucia wyraża 2% ankietowanych. Należy również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki – Wykresy 3 i 4.

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

 

Wykres 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Opinie na temat zagrożenia przestępczością

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że dwie trzecie Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (66%). Lęk przed przestępczością deklaruje jedna trzecia badanych (33%). Wykres 5.

Wykres 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich. Blisko połowa respondentów (46%) odczuwa takie obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy staną się ofiarami przestępstwa – Wykres nr 6.

Wykres 6. Czy obawia się Pan(i) tego, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (w %)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, 11% Polaków padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p. Włamania do domu, mieszkania, domku letniskowego itp. doświadczyło 6% ankietowanych. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 1%. 3% respondentów stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa. Warto zauważyć, że nieuwzględnione w pytaniu przestępstwa to nowe formy, wcześniej mniej upowszechnione, tj. oszustwa internetowe czy finansowe (metody „na policjanta” czy „na wnuczka”), pojawiają się w spontanicznych wypowiedziach ankietowanych – Tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Opracowano w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS z kwietnia 2019 roku.

 

Praca w mundurze…Twój świadomy wybór

30 maja 2019 roku uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach zwiedzali budynek komendy oraz poznawali tajniki pracy w Policji. Każdy miał możliwość zapytać o zasady i procedury rekrutacji oraz obejrzeć policyjny sprzęt.

W czwartkowy poranek dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oprowadzili grupę licealistów po najciekawszych miejscach w jednostce. Uczniowie zobaczyli dziecięcy „niebieski pokój” przesłuchań, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, policyjną siłownię oraz strzelnicę. Mundurowi zaprezentowali sprzęt pomiaru prędkości oraz urządzenia sprawdzające stan trzeźwości,  omówili także działania i zadania poszczególnych pionów. Dodatkowo przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia omówili prezentację dotyczącą zasad i procedur rekrutacji, po której padło wiele pytań ze strony gości. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli także spot promujący pracę w policji oraz przedstawiający możliwości jakie daje praca w mundurze. Po obejrzeniu krótkiego filmu, kilka osób stwierdziło, że chciałoby podjąć się tego wyzwania  i zostać policjantem. Na koniec spotkania uczestnicy wysłuchali założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”  oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, młodzież otrzymała także  tematyczne ulotki.

 

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, jesteś nie karany/a i marzysz o ekscytującej pracy, musisz przyjść do nas!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów określoną ilość punktów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela asystent Wydziału Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP w Poddębicach, tel. 0-43 678-94-48.

 

 • Licealiści znajdują się na sali konferencyjnej w KPP w Poddębicach. Oglądają prezentację multimedialną dotycząca promocji zawodu policjanta.
 • Uczniowie zwiedzają budynek KPP w Poddębicach, znajdują się na strzelnicy wraz z policjantami.
 • Policjanci rozdali ulotki informacyjne o pracy w Policji. Jeden z zainteresowanych trzyma ją w dłoniach.
 • Dzielnicowy oprowadza uczniów liceum po pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w KPP w Poddębicach.
 • policjantka przekazuje licealistom informacje o rekrutacji oraz naborze do Policji
 • Uczniowie oglądają prezentację multimedialną, zapoznają się z możliwościami jakie daje praca w Policji.

Dzielnicowy z wizytą u pensjonariuszy

Poddębiccy policjanci regularnie prowadzą spotkania z seniorami z domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu. Wizyta mundurowych w DPS w Czepowie to dobra okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa na terenie placówki oraz udzielenia wskazówek jak nie dać się oszukać przestępcom działającym metodą „na wnuczka”.

29 lipca 2019 roku mundurowi wspólnie z uczestnikami warsztatów omówili metody stosowane przez oszustów. Wśród nich jedną z najbardziej znanych jest oszustwo na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej mówi się także o nadużyciach przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Na pokazach dedykowanych głównie seniorom, sprawca wykorzystując niewiedzę osób starszych podsuwa do podpisania umowę np. na dostarczanie mediów czy usług telefonicznych. W rzeczywistości umowy są niekorzystne dla klienta, a działanie może wypełniać znamiona przestępstwa. Nie zabrakło także informacji na temat problematyki bezpieczeństwa osób starszych, jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Na zakończenie spotkania dzielnicowy omówił założenia aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Takie spotkania mają na celu przełamanie barier międzyludzkich wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, jak również podniesienie świadomości na temat zagrożeń z jakimi seniorzy mogą się spotkać.

 

 • Policjantka w domu pomocy społecznej w Czepowie opowiada pensjonariuszom o zasadach bezpieczeństwa. Sala wypełniona grupą uczestników.
  Policjantka omawia zasady bezpieczeństwa z pensjonariuszami DPS w Czepowie
 • Dzielnicowy rozdaje pensjonariuszom ulotki o bezpieczeństwie nad wodą.
  Dzielnicowy gminy Uniejów rozdaje tematyczne ulotki

  Znam zasady – jestem bezpieczny

  W ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Wakacje 2019” policjanci z Poddębic prowadzą prelekcje w szkołach z terenu powiatu. Podczas spotkań mundurowi przekazują informacje dotyczące prawidłowego zachowania na drodze, w domu a także w placówkach szkolnych.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom z powiatu poddębickiego, policjanci zainicjowali szereg spotkań z udziałem uczniów. W ostatnim tygodniu prelekcje odbyły się w Szkole Podstawowej w Poddębicach, Zygrach oraz Wilamowie. Mundurowi nie zapomnieli o najmłodszych mieszkańcach powiatu – odwiedzili także  przedszkole w Poddębicach.  Podczas  spotkań policjanci omawiali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w domu, podczas prac polowych jak również zagadnień dotyczących bezpiecznych zachowań w placówkach szkolnych.W starszej grupie wiekowej poruszono aspekty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu jak również tematów związanych z dopalaczami i środkami psychoaktywnymi. Natomiast milusińscy z przedszkola wysłuchali fachowych porad związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dodatkowo, 28 maja 2019 roku policjantka wcieliła się w rolę lektora podczas IV Poddębickiego Maratonu Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Poddębicach, na zakończenie którego przypomniała wszystkim uczestnikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tego typu działania będą kontynuowane w okresie przedwakacyjnym oraz przez całe wakacje.

  • Policjantka wcieliła się w rolę lektora podczas IV Poddębickiego Maratonu Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Poddębicach, na zakończenie którego przypomniała wszystkim dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
  • policjantka podczas prelekcji z dziećmi w przedszkolu, wzięła na ręce jedną z dziewczynek.
  • Policjant przekazuje uczniom informacje o zawodzie policjanta. Wszyscy znajdują się w klasie, uczniowie siedzą w ławkach, dzielnicowy za biurkiem.

  źródło: poddebice.policja.gov.pl

   

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako