Dzień otwarty w KPP w Poddębicach

0
165
views

Służyć i chronić – obowiązek i przywilej, pod tym hasłem uczniowie klas IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, zwiedzali mury Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. 21 listopada 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, odbył się dzień otwarty, którym głównym założeniem było zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji. Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze opowiadali o codziennej służbie, możliwościach rozwoju zawodowego oraz zasadach rekrutacji, a także satysfakcji, jaką daje możliwość niesienia pomocy innym.

W trakcie dnia otwartego odwiedzający, z zainteresowaniem zwiedzali budynek policyjnej jednostki, m.in.: niebieski pokój przesłuchań, siłownię, strzelnicę oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Około 60 młodych ludzi mogło zapoznać się z pracą policjantów. Korzystając z okazji, że uczestnikami spotkania byli uczniowie szkoły średniej, zachęcaliśmy do wstąpienia w szeregi policji. Do tego tematu szeroko odniósł się pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia poddębickiej komendy. Przedstawił warunki, jakie musi spełnić kandydat do służby, wskazał dokumenty, jakie należy złożyć. Omówił również etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz gdzie można znaleźć informacje na temat rekrutacji. Uczniom  rozdano informatory dla kandydatów do służby w policji. Spotkanie było też świetną okazją do tego, aby mundurowi podzielili się z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami zawodowymi.

st. post. Beata Orłowska,  tel. 695-406-267.

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW, O TYM ROZMAWIALI POLICJANCI Z RODZICAMI

Policjanci z poddębickiej komendy spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Pęczniewie i Brzegu. Spotkania dotyczyły, m.in. zagadnień dotyczących zapobieganiu przestępstwom z nienawiści oraz roli edukacji w przeciwdziałaniu agresji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych, przemocy i agresji przejawianej wśród uczniów, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

21 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Brzegu, odbyły się spotkania rodziców klas I-VIII, nauczycieli i wychowawców z policjantami poddębickiej komendy. Głównym celem spotkania było uświadomienie rodziców jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu swojego dziecka oraz jak ważne obowiązki ciążą na rodzicu, gdy nastąpi sytuacja kryzysowa.

Podczas prelekcji przekazano rodzicom, w oparciu o przepisy prawa najważniejsze uwagi co do odpowiedzialności osób małoletnich i nieletnich. Omówiono również na jakie zachowania dzieci należy zwrócić uwagę w przypadku podejrzenia, że dziecko jest zagrożone demoralizacją, a w tym stwierdzenie u niego przejawów przemocy i agresji wobec innych uczniów szkoły. Poinformowano również o zagrożeniach jakie mogą spotkać użytkowników sieci oraz przedstawiono coraz bardziej powszechne zjawisko cyberprzemocy. Omówione zostały również procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Na koniec spotkania rodzice zadawali pytania dotyczące powiadomienia sądu i policji w przypadku zaistnienia zdarzenia z udziałem uczniów na terenie szkoły. Obecny na spotkaniu dzielnicowy, omówił ideę programu „Dzielnicowy bliżej nas“, a także „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa“.

st. post. Beata Orłowska,  tel. 695-406-267.

 

W poddębickiej komendzie po raz kolejny podpisano porozumienie w sprawie praktyk zawodowych uczniów z ZSRCKU w Wojsławicach

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski, wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół – Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Panem Ireneuszem Stasiakiem, w obecności koordynatora Pani Anny Majchrzak podpisali porozumienie dotyczące odbycia praktyk zawodowych uczniów na terenie jednostki Policji.

W poddębickiej komendzie policji od 2 grudnia br. do końca roku szkolnego, uczniowie klas o profilu policyjnym będą odbywać praktyki. W tym czasie zapoznają się z pracą Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Uczniowie wezmą także udział w spotkaniach prewencyjnych oraz cyklicznych akcjach na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu poddębickiego.

Należy wspomnieć, że Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach już od 2011 roku współpracuje z ZSRCKU w Wojsławicach, promując tym samym pozytywny wizerunek Policji, jak również propagując właściwe postawy obywatelskie i społeczne wśród młodzieży szkolnej. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji.

st. post. Beata Orłowska,  tel. 695-406-267.

 

źródło: poddebice.policja.gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ