Działania kontrolno-prewencyjne „ALKOHOL I NARKOTYKI”

0
38
views

9 grudnia 2019 roku policja przeprowadzi ogólnopolskie działania pn. „ALKOHOL i NARKOTYKI”. Będą ukierunkowane na przeprowadzenie kontroli jak największej liczby kierujących pojazdami i eliminowanie z ruchu drogowego osób będących po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. Policjanci będą również zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Głównym celem działań „Alkohol i narkotyki” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a tym samym zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Należy liczyć się ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych oraz większą liczbą policyjnych patroli, także tych w nieoznakowanych radiowozach.

Każdy kierowca, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zachowanie, jest zachowaniem nieodpowiedzialnym i może rodzić poważne konsekwencje.

(Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym i jest prawnie zabronione.

(BRD KGP)

 

Konsultacja społeczna w Wartkowicach

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało konsultację społeczną nt. ,,Bezpieczeństwa i porządku publicznego przed i po przywróceniu Posterunku Policji w Wartkowicach.” Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

4 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wartkowicach odbyła się konsultacja społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. Po zakończonej Sesji Rady Gminy, w konsultacji oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach – insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie – nadkom. Adama Czerwińskiego, dzielnicowego gminy Wartkowice – asp. Sebastiana Bierzyńskiego, policjantki p.o. Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych – st. post. Beaty Orłowskiej, udział wziął Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Kędzia, a także przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wartkowice.

Podczas prezentacji multimedialnej Komendant przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Omówione zostały również ułatwienia dla mieszkańców gminy, w związku z przywróceniem Posterunku Policji w Wartkowicach oraz planowane przedsięwzięcia.

Dzielnicowy omówił procedury „Niebieskiej Karty”, założenia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił również założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, omawiając tym samym działania policjanta pierwszego kontaktu oraz podał informacje dotyczące możliwości i sposobów  kontaktu z dzielnicowym.

Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Po zakończeniu spotkania uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie. Podczas trwania konsultacji społecznej, policjanci i uczniowie ZSRCKU w Wojsławicach promowali zawód policjanta. Zainteresowani mieli możliwość uzyskać wszelkich informacji dotyczących naboru do służby w mundurze.

st. post. Beata Orłowska, tel: 695-406-267

TRWA KAMPANIA „TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Po zmroku bardzo ważnym zadaniem przednich świateł pojazdów jest oświetlanie drogi oraz wszelkich przeszkód.

Policjanci z poddębickiej drogówki, prowadząc kontrole drogowe, sprawdzają stan oświetlenia pojazdów. Podczas kontroli uświadamiają też kierujących, jak ważnym dla bezpieczeństwa na drodze elementem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, są sprawne i odpowiednio ustawione światła, a co za tym idzie dobra widoczność. Zachęcają również kierowców do kontroli oświetlenia swoich samochodów.

Celem kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” jest przypominanie i uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważna jest widoczność na drodze.

Pamiętajmy, że sprawne oświetlenie naszego samochodu decyduje o bezpieczeństwie naszym, jak i innych użytkowników dróg. Pozwala kierującemu wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego. Apelujemy o sprawne technicznie światła oraz  korzystanie z elementów odblaskowych przez pieszych!

 

źródło: poddebice.policja.gov.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ