Dożynki Gminno – Parafialne w Wieleninie – Kolonii

0
101
views

Dożynki symbolicznie kończą żniwa, roczny cykl prac polowych. Zgodnie z wielowiekową tradycją rolnicy z terenu gminy Uniejów oraz parafii Wielenin spotkali się, by wspólnie świętować i dziękować za plony. Gospodarzem dożynek gminnych po raz pierwszy była wieś Wielenin – Kolonia natomiast dożynek parafialnych – Czepów średni i Czepów Górny.

Uroczysta msza

 

Przynosimy plon Tobie Boże w dom.

Żeby dobrze plonowało, po sto kopcy z kopy dało.

Przynosimy plon Tobie Boże w dom”

Słowami tej pieśni rozpoczęła się wczoraj w kościele pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty Panny i Męczennicy w Wieleninie gminno -parafialne uroczystości dożynkowe.  Mszy św. w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony oraz w intencji rolników przewodniczył ks. mg Julian Głowacki – Zastępca Redaktora Naczelnego tygodnika „Idziemy”, Redaktor Naczelny „Ładu Bożego”.

Gospodarz parafii – ks. Jaroslaw Olszewicz w wygłoszonej homilii zaznaczył:

„Ziemia jest stołem obficie zastawionym przez Chrystusa. Nie jest to stół zastawiony tylko dla bogatych i sprytnych. Nie powinien, więc być przedmiotem przetargów i jednostronnych korzyści. Po leżący na nim chleb ma prawo sięgnąć każdy, a zwłaszcza ten najbiedniejszy”

Podczas uroczystej mszy nastąpiło złożenie darów oraz poświęcenie chleba i wieńcy dożynkowych.

Po mszy, przedstawiciele uroczystości w barwnym korowodzie przeszli na plac strażnicy OSP.

Wspólne świętowanie

Dożynki to święto rolników i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem. To czas podsumowania ciężkiej całorocznej pracy oraz dzień, w którym składamy podziękowania tym, którzy swoją pracą i wysiłkiem dają podstawy wyżywienia.

Część obrzędową na scenie poprowadził Zespół Śpiewaczy „Włościanki z Wielenina” a w imieniu gospodarzy uroczystość rozpoczął Grzegorz Szafarz – sołtys wsi Wielenin-Kolonia.

Podczas części obrzędowej nastąpiło tradycyjne przekazanie chleba na ręce przedstawicieli uniejowskiego samorządu oraz gości.

Chleb przekazali starostowie dożynek gminnych: Monika Tomczyk (Wieleni) Mirosław Rosik (Wielenin-Kolonia) oraz starostowie dożynek parafialnych: Sylwia Pietrzak (Czepów Górny) i Krzysztof Grzelak (Czepów Średni).  Z rąk starostów chleb odebrali Burmistrz Uniejowa- Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik oraz  ks. Inf. Andrzej Ziemieśkiewicz.

Tradycyjnie po przekazaniu chleba nastąpiło jego podzielenie wśród uczestników dożynek.

Prezentacja wieńcy dożynkowych

Prezentacja wieńcy dożynkowych stanowi jedno z najważniejszych elementów dożynkowego obrzędu. Na tegorocznej uroczystości gościliśmy sześć delegacji z wieńcami. Jako pierwszy zaprezentowano wieniec gospodarzy dożynek parafialnych z Czepowa. W centralnym punkcie wieńca gospodarze umieścili wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, której ikona obrazu nawiedziła w tym roku naszą gminę. Gospodarze dożynek gminnych, wieś Wielenin – Kolonia, w swoim wieńcu umieścili wizerunek Jana Pawła II.  Wieńce zaprezentowały również sołectwa: Rożniatów, Kuczki, Brzeziny i Orzeszków.

Starostom dożynek parafialnych i starostom dożynek gminnych zostało wręczone specjalne podziękowania od Burmistrza Miasta Uniejów, natomiast delegacje wieńcowe otrzymały od gospodarza gminy nagrody pieniężne za pięknie wykonane wieńce.

Część obrzędową zakończyły słowa podziękowania złożone wszystkim uczestnikom dożynek w mieniu gospodarzy od Mirosława Kolasy – Sołtysa Wielenina.

W programie dożynek znalazła się również część artystyczno – koncertowa. Tą zapewniły: Zespół Śpiewaczy Włościanki z Wielenina, Kapela ze wsi Wilamów, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz.

Goście

Na uroczystości dożynkowe zaproszono wielu znamienitych gości. Zaproszenie przyjęli: Przemysław Błaszczyk- Senator RP, Dorota Więckowska- Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer- Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Stanisław Katusza- Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, st.kap. Radosław Dudczak- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, dh. Wojciech Kałużny – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  Jan Tygielski- Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, Maciej Obrębski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Włodzimierz Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach, ks. inf.Andrzej Ziemiśkiewicz Dziekan Dekanatu Uniejowskiego, ks. Piotr Siołkowski – Proboszcz Parafii w Wilamowie, ks. Julian Głowacki Redaktor Naczelny Tygodnika Idziemy – Ład Boży, radni Rady Miejskiej w Uniejowie podkom. Marcin Dulas – Komendant Komisariatu w Uniejowie, Urszula Urbaniak – Prezes Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu gminy Uniejów, sołtysi z terenu parafii Wielenin oraz sołtysi z terenu parafii Wielenin z gminy Świnice Warckie i Wartkowice, Koła Gospodyń Wiejskich, prezesi OSP oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

 

W Wilamowie odsłonięto tablice upamiętniającą Powstańców Styczniowych

Tablice upamiętniającą Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Czepowem odsłonięto wczoraj w Wilamowie. Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter i przybyło na nie wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości.

Rok 2023 jest rokiem obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. W okolicach Uniejowa stoczono kilka potyczek z oddziałami wojsk rosyjskich w tym najważniejszą potyczkę pod Czepowem dnia 20 sierpnia 1863 roku. Wtedy to oddział jazdy łęczyckiej dowodzony przez rtm. Walentego Parczewskiego stoczył nierówną bitwę z regularnymi wojskami rosyjskimi. Tablica upamiętnia bitwę oraz tych, którzy w potyczce za Ojczyznę stracili życie.

Uroczystość rozpoczęła msza święta za Ojczyznę i poległych Powstańców w Kościele Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie. Mszy przewodniczył ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – Dziekan Dekanatu Uniejowskiego. Mszę poprzedził piękny występ słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie.

Uroczystość na placu kościelnym rozpoczęły się złożeniem przez Dowódcę Uroczystości mjr. SZRP Grzegorza Klimkiewicza meldunku, który przyjął Dowódca ppłk pil. Mariusz Kościelak. Następnie odbył się przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego.

Drużyna harcerska z nowym patronem

Podczas uroczystości 7. Drużyna Harcerska z Wilamowa otrzymała imię bohatera wydarzenia – Rotmistrza Walentego Parczewskiego. Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Uniejów dh. Jakuba Pięgota, nadający imię drużynie, odczytał druh Konrad Bączyk. W imieniu drużyny Akt Nadania Imienia odebrała dh. przew. Wioletta Pietrzykowska.

Działania Towarzystwa „Strzelec”

Pamiątkowa tablica jest efektem pracy członków Towarzystwa „Strzelec”. To organizacja, której historia sięga roku 1910, kiedy to w Krakowie powstało Towarzystwo mające na celu przygotowanie kadr przyszłego wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Obecnie Towarzystwo „Strzelec” to organizacja o o charakterze proobronnym, zrzeszającym młodzież od 15 roku życia oraz dorosłych, którego jednym z celów jest kultywowanie tradycji walk niepodległościowych. Odpowiadając na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs ofert „Łódzkie pamięta” zgłosili projekt „Bohaterom w hołdzie”, który polega na upamiętnieniu wydarzeń i osób związanych z Powstaniem Styczniowym na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu odsłoniętych zostanie siedem tablic pamiątkowych w tym pierwsza z nich – tablica w Wilamowie.  Podczas uroczystości st. inspektor Dariusz Nowiński – Komendant Główny Towarzystwa opowiedział o projekcie „Bohaterom w hołdzie”, natomiast Piotr Hubert Rodziewicz – historyk, członek Towarzystwa przybliżył zebranym wydarzenia z dnia 20 sierpnia 1863 r.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Do uroczystego odsłonięcia tablicy poproszeni zostali : Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Monika Kilar – Błaszczyk w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka,Tomasz Wójcik- Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa,  ks. kan. dr Piotr Siołkowski – Proboszcz Parafii Wilamów, przedstawiciele Towarzystwa „Strzelec”: st. inspektor Dariusz Nowiński – Komendant Główny Towarzystwa i Piotr Hubert Rodziewicz – członek Towarzystwa, Krystyna Maj – Sołtys Wsi Wilamów, ppłk pilot Mariusz Kościelak – Dowódca 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej oraz dh. przew. Wioletta Pietrzykowska. Biało-czerwoną szarfę w  imieniu delegacji zerwała harcerka Amelia Spytkowska z 7. Drużyny Harcerskiej im Rotmistrza Walentego Parczewskiego.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ