Dotacja – Tarcza antykryzysowa

0
18
views

Dotacja – Tarcza antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza z dniem 01.01.2022r.  nabór wniosków o jednorazową dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Podstawę prawną dotacji stanowi  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,  którzy na dzień 31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

Lp. Kod PKD Nazwa kodu
1. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje)
2. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
3. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego  uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. 

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Dotacji nie będzie można otrzymać jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz w kwocie 5000 zł.

UWAGA:
wnioski będzie składać można
od 01 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.
Szczegółowe informacje pok. nr 7, tel. 43-678-20-22, 789 – 211- 876.

Wymagane dokumenty wraz z zasadami składania wniosków  znajdują się pod podanymi linkami:

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

Pełnomocnictwo.docx

Pełnomocnictwo.pdf

Bądź w zakładce Tarcza antykryzysowa na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ