Dostawa i montaż altany w miejscowości Zdrzychów

0
31
views

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 19 500,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 7 500,00 zł

Zakres zadania:
W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana wraz ze stołami i ławkami.

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 14 800,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 2 800,00 zł

Zakres zadania:
W ramach projektu został wykonany remont polegający na demontażu starej sceny i odnowieniu ścian i podłogi.

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

 

Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnów-Osiedle

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 12 974,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 974,00 zł

Zakres zadania:
– zakup rozkładanych stołów i ławek

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

 

Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Domaniewku

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 12 994,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 994,00 zł

Zakres zadania:
W ramach projektu zostało zakupione następujące wyposażenie kuchni: sprzęt chłodniczy (lodówka), sprzęt do gotowania (kuchnia, taboret gazowy), okap kuchenny.

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

 

Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 12 974,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 974,00 zł

Zakres zadania:
– zakup rozkładanych stołów i ławek

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

 

Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Dalikowie

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 12 195 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 195,00 zł

Zakres zadania:
– zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Dalikowie

Termin realizacji: 2023 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

źródło: Gmina Dalików

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ