Debata społeczna w Uniejowie

0
26
views

Kierownictwo Komisariatu Policji w Uniejowie zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – masz na nie wpływ” – Bezpieczny Senior. Kluczowym elementem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz uświadamianie o zagrożeniach w Internecie. Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się m.in. słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz mieszkańcy Uniejowa.

10 października 2023 roku w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W spotkaniu oprócz Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie – podkomisarza Marcina Dulasa, dzielnicowego gminy Uniejów – aspiranta Dariusza Gumińskiego, policjantki Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii – aspirant Małgorzaty Rzepeckiej  udział wzięły Arletta Wójcik- Gromek oraz Barbara Kaczmarek- przedstawicielki banku BNP Paribas.
Kluczowym elementem debaty było wskazanie mieszkańcom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podczas prezentacji dzielnicowy przedstawił informację dotyczącą porządku publicznego na terenie miasta i gminy Uniejów, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Omówił także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, informując o możliwości i sposobach kontaktu z policjantem „pierwszego kontaktu”.

Realizując akcję informacyjno-edukacyjną „Seniorze nie daj się oszukać” policjantka przestrzegała słuchaczy o metodach oszustw w Internecie. Szczegółowo omówiła, jak się zachować, gdy senior pada ofiarą oszusta oraz jak do tego nie dopuścić.
Przedstawicielki banku BNP Paribas przybliżyły wszystkim zagadnienia dotyczące oszustw bankowych. Omówiły kwestie związane z funkcjonowaniem fałszywych stron internetowych, kradzieżą tożsamości oraz oszustwami telefonicznymi. Apelowały o zachowanie ostrożności, nieudostępnianie poufnych danych i zgłaszanie podejrzanych działań bankowi oraz organom ścigania.
Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.
sierżant Alicja Bartczak

 

Kierowco, jedź wolniej, uważniej, bezpieczniej!

O ludzkim życiu może przesądzić chwila – tyle wystarczy by doszło do tragedii. Nieważnie czy to chwila nieuwagi, lekkomyślności, czy brawury. Konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań kierowców mogą być nieodwracalne. Jazda zgodna z przepisami, bezwzględna trzeźwość, zdrowy rozsądek, sprawny pojazd, to warunki które muszą być spełnione by podróż samochodem przebiegała bezpiecznie.

Policjanci ruchu drogowego codziennie interweniują eliminując z dróg kierujących pojazdami, którzy za nic mają przepisy. Niewybaczalny grzech popełniany przez kierowców, to nadal w głównej mierze nadmierna prędkość.

Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek, wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek-droga-pojazd). Wsiadając za kierownicę samochodu, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników ruchu, których możemy spotkać na swojej drodze.

Większość zdarzeń drogowych można by było uniknąć przestrzegając bezwzględnie przepisów ruchu drogowego. Kierujący zawsze pod uwagę powinien brać warunki panujące na drodze, ograniczenia prędkości , stan nawierzchni, natężenie ruchu, warunki atmosferyczne, ale także własne umiejętności. Policjanci przypominają, że bezpieczna prędkość to taka, przy której kierujący zachowuje możliwość panowania nad pojazdem, dająca czas na prawidłowa reakcję. Wsiadając za ,,kółko” nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć z jaką sytuacją przyjdzie nam się zmierzyć. Policjanci dążą do tego, by na drogach naszego województwa było bezpiecznie. Przeprowadzają działania kontrolno-prewencyjne, które oprócz reagowania na popełniane wykroczenia czy przestępstwa na drodze, mają w założeniach zwiększenie świadomości kierujących jak ważne jest przestrzeganie zasad, gwarantujących bezpieczną podróż.

Policjanci apelują, że ceną za brawurę i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drodze w najlepszym przypadku są  wysokie mandaty, ale może być ona o wiele wyższa i kosztować …życie.

Dagmara Mościńska

 

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ