Obserwuj nas na Facebook

Czas promocji i wyprzedaży. Uwaga na cyberoszustów!

Przed nami gorący czas wyprzedaży i różnych promocji związanych ze zbliżającym się dniem określanym jako „Black Friday”. Strony internetowe i reklamy w social – mediach będą kusiły nas niskimi cenami produktów i innymi korzystnymi ofertami. Pamiętajmy aby w tym czasie nie stracić zdrowego rozsądku, nie dać się nabrać na fałszywe oferty i nie stracić pieniędzy. Stosując się do kilku wskazówek przygotowanych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zmniejszymy ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępcy.

Zbliżający się czas promocji i wyprzedaży, również tych w Internecie, to okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Wiedząc, że wiele osób będzie intensywniej przeszukiwało sieć aby znaleźć super okazję, dostosowują swoje działania i przygotowują więcej fałszywych ofert. Jak je rozpoznać? Jak nie dać się nabrać? Jak nie stracić pieniędzy i bezpiecznie dokonać zakupów? Stosując się do wskazówek przygotowanych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zwiększymy swoje bezpieczeństwo w sieci.

 1. Fałszywe sklepy internetowe
 • szczególną uwagę zwracajmy na to, czy cena towaru nie wydaje się zbyt atrakcyjna – oszuści często kuszą kupujących bardzo niską ceną,
 • pamiętajmy, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać adres i dane rejestracyjne – np. numery NIP i REGON. Powinien być też zamieszczony nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), który można zweryfikować on-line,
 • wybierajmy te platformy i te sklepy, które cieszą się dobrymi opiniami klientów,
 • zweryfikujmy adres strony internetowej, bywa że występują w nim dodatkowe litery lub znaki, których w pierwszej chwili nie zauważamy,
 • sprawdzajmy datę uruchomienia sklepu internetowego (im dłużej sklep funkcjonuje, tym większą mamy pewność, że jest bezpieczny),
 • sprawdźmy czy sklep internetowy oferuje formę płatności za pobraniem,
 • dokonując płatności za zakupy nie korzystajmy z linków otrzymanych od niepewnych, nieznanych platform.
 1. Portale aukcyjne
 • za zakupy, jeśli to możliwe wybierajmy opcję płatności za pobraniem;
 • przejrzyjmy fora internetowe i zapoznajmy się z komentarzami innych klientów na temat tego sprzedawcy internetowego,
 • korespondencję w sprawie sprzedaży/zakupu starajmy się prowadzić na danym portalu aukcyjnym. Przestępcy często komunikują się w sprawie zakupu/ sprzedaży jakiejś rzeczy wykorzystując szyfrowane komunikatory,
 • dokładnie sprawdzajmy wiadomości jakie otrzymujemy w toku płatności mobilnych i czytajmy na co wyrażamy zgodę, i jaki przelew potwierdzamy,
 • nikomu i nigdy nie udostępniajmy naszych haseł i loginów do bankowości internetowej.

 

 1. Reklama w social-mediach

Cyberprzestępcy będą starali się dotrzeć ze swoją fałszywą ofertą promocyjną do maksymalnie dużego grona użytkowników. W związku z tym przygotowują atrakcyjnie wyglądające i bardzo korzystne cenowo oferty, zamieszczając je w social – mediach. Oferta jest tak przygotowana aby zachęcić nas do kliknięcia w nią, a w dalszych krokach podania swoich poufnych danych do logowania w tym do bankowości internetowej, podania danych karty płatniczej. Pamiętajmy, że przekazanie takich danych na spreparowanej stronie powoduje, że przekazujemy je przestępcy.

 

 1. Oszustwo metodą na tzw. „BLIK”-a

Jedną z częściej stosowanych przez cyberprzestępców metod jest włamanie na konto na portalu społecznościowym i podszywając się pod właściciela profilu, masowe rozsyłanie do wszystkich znajomych prośby o przekazanie kodu BLIK.. Oszuści internetowi, podszywając się pod naszego znajomego lub członka rodziny, bardzo często dodają sformułowania, że nie mogą w tej chwili rozmawiać, żeby nie przeszkadzać, że oddzwonią za jakiś czas. Te zabiegi mają uwiarygodnić ich działania i zapobiec dalszej weryfikacji z naszej strony.

Dlatego jeśli otrzymamy wiadomość z prośbą o przekazanie kodu do szybkiej płatności tzw. BLIK, upewnijmy się komu go wysyłamy dzwoniąc do tej osoby a także sprawdzając kwotę i odbiorcę podczas potwierdzania transakcji.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z opublikowaną niedawno serią artykułów na temat bezpiecznych płatności elektronicznych:

 1. Jak zadbać o bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych? Zapoznaj się z poradami przygotowanymi przez NASK, CSIRT KNF i CBZC
 2. Alternatywa dla tradycyjnych kart płatniczych – płatność telefonem
 3. Karty płatnicze
 4. Nowoczesne metody płatnicze

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada 1995 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przyjęły Deklarację na temat zasad tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance), stąd od 1996 r. 16 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wspomniany wyżej dokument podkreśla potrzebę poszanowania różnorodności kulturowej, różnych form ekspresji i różnych stylów życia. Podstawą tej Deklaracji jest założenie, że wszyscy ludzie są różni i jedynie tolerancja może zapewnić istnienie różnorodnych społeczności na świecie.

Czym jest tolerancja? Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN termin ten wywodzi się z łaciny (łac. tolerantia – cierpliwość, wytrwałość) i w socjologii oznacza postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na sposób życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy. W praktyce jest to postawa zgody na to, aby społeczność, w której żyjemy, zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod ważnymi dla nas względami.

Tolerancja to poszanowanie poglądów, uczuć, upodobań innych osób, a także ich postępowania, choćby były one całkowicie odmienne od naszych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. To szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Tolerancja przekłada się na nasz sposób postępowania i traktowania innych, umiejętność współżycia w grupie społecznej, w rodzinie, w społeczeństwie, a także między narodami. Jest drogą do współżycia bez konfliktów, przemocy, a na arenie międzynarodowej bez walk i wojen.

Nabiera ona szczególnego znaczenia we współczesnym świecie, będącym krainą różnorodności, w którym na ulicach miast spotykamy przedstawicieli różnych ras, posługujących się różnymi językami, wyznawców różnych religii, ludzi o oryginalnym wyglądzie, mających artystyczne fryzury, ubranych w kolorowe stroje. W dyskusji publicznej, w środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych pojawiają się reprezentanci różnych poglądów, opinii, wyznawcy odmiennych teorii i filozofii życiowych. To właśnie nadaje naszemu życiu koloryt, wzbogaca ludzkość, jest siłą napędową i sprawia, że świat idzie do przodu, jest barwny i ciekawy.

Ciemną stroną tej różnorodności i przejawami braku tolerancji są często przemoc, dyskryminacja, mowa nienawiści, hejt i marginalizacja.

Mowa nienawiści (ang. hate speech), zgodnie z definicją Komitetu Rady Europy, zawartą w załączniku do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(97), przyjętej 30 października 1997 r. to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, w tym np. agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, wrogość wobec przedstawicieli mniejszości, migrantów bądź imigrantów. Język nienawiści to wszelkiego rodzaju negatywne emocjonalnie wypowiedzi wymierzone przeciwko grupom lub jednostkom, ze względu na faktyczną lub domniemaną przynależność do określonej grupy.

Przejawem braku tolerancji może być także hejt, czyli mowa nienawiści w sieci. Może ona występować w postaci słownej, ale też w formie grafiki, np. gifów, memów, ośmieszających czy poniżających filmów. Treści umieszczane przez hejtera w sieci skierowane są pod adresem grupy osób, np. ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, wykonywany zawód, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, tożsamość płciową, orientację seksualną. Oprócz wyrządzenia krzywdy moralnej i poniżenia osoby, do której są kierowane, nie przedstawiają one żadnych wartości merytorycznych. Co istotne, hejterskie komentarze adresowane do jednej osoby będącej posiadaczem pewnej cechy (np. narodowość, kolor skóry, płeć, niepełnosprawność, wiek) dotykają wszystkie osoby, które tę cechę posiadają, co statystycznie znacząco zwiększa ilość osób czujących się pokrzywdzonymi.

 

Nietolerancja, obrażanie i poniżanie, dokuczanie w życiu realnym oraz w sieci dotyczy praktycznie przedstawicieli każdej grupy wiekowej, zawodowej czy społecznej. Miejscem używania mowy nienawiści bywa, niestety, często środowisko szkolne. Powodem nienawistnych, poniżających komentarzy w wykonaniu młodych ludzi bywa wygląd zewnętrzny, status materialny, rodzaj słuchanej muzyki, orientacja seksualna, czy tożsamość płciowa. Biorąc pod uwagę specyfikę rozwoju emocjonalnego nastolatków, niewinny z pozoru komentarz, żyjący w sieci swoim życiem, może wywołać burzę emocji, u młodej osoby z nieugruntowaną jeszcze psychiką. Powtarzające się z kolei nienawistne komentarze i szyderstwa, brak akceptacji mogą prowadzić do obniżenia samooceny, zaburzeń psychicznych młodych ludzi, czy wręcz w skrajnych sytuacjach prób samobójczych. Dlatego tolerancja, akceptacja innych i zrozumienie są tak ważne w każdej sferze naszego życia. Stanowią one przeciwwagę przemocy, agresji i aktów nienawiści.

Innym, istotnym z prawnego punktu widzenia, przejawem braku tolerancji mogą być przestępstwa z nienawiści. Zgodnie z definicją opracowaną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR-OSCE) przestępstwo z nienawiści to każde przestępstwo (…) wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara  lub inny cel (…) są dobierane ze względu na ich faktyczne lub domniemane powiązanie, lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość bądź pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

W polskim porządku prawnym są to czyny spenalizowane m.in. w takich przepisach kk, jak:

 • art. 119 kk (przemoc i groźba bezprawna);
 • art. 256 kk (propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu);
 • art. 257 kk (znieważenie grupy lub osoby).

Wymienione wyżej kwalifikacje są tylko przykładami przestępstw z nienawiści, wynikającymi wprost z treści przepisów, zaś należy mieć na uwadze, że nienawiść może być motywacją sprawców wielu innych przestępstw.

Pamiętajmy:

 • nienawiści i hejtu nie da się niczym usprawiedliwić. U ich podłoża, podobnie jak nietolerancji, leżą najczęściej m.in. poczucie niskiej wartości, brak rzetelnej wiedzy, a także stereotypy dotyczące ludzi i otaczającej rzeczywistości;
 • przyczyną nietolerancji i hejtu bywa także strach przed innością – kulturową, religijną, seksualną oraz lęk i poczucie zagrożenia ze strony „innych” i „obcych”;
 • powielanie nienawistnych treści, udostępnianie szyderczych, poniżających inne osoby tekstów, memów czy filmów to akceptacja hejtu, nakręcanie spirali nienawiści i jednocześnie przejaw braku tolerancji wobec innych. Dlatego zastanówmy się zanim napiszemy, udostępnimy lub polubimy jakiś komentarz w internecie.

Rodzicu:

 • daj dziecku dobry przykład. Ucząc dziecka tolerancji, uczysz go zrozumienia świata i drugiego człowieka;
 • komentując otaczającą rzeczywistość i ludzi, odpowiednio dobieraj słowa. Reaguj na mowę nienawiści i hejt w wykonaniu Twojego dziecka. Dziś może być ono ich autorem, jutro stać się ofiarą.

Odróbmy lekcję z tolerancji nie tylko 16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, ale pamiętajmy o tym każdego dnia. Uczmy się tolerancji wobec różnorodności, bo to one sprawiają, że świat nie jest nudny i monotonny, a nasze życie czynią barwnym i ciekawym.

(Biuro Prewencji KGP)

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako