Ćwiczenia „EGIDA-19”

0
80
views

W niedzielę, 17 listopada br., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach, przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 20 osób, tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeńi rozwiązań planistycznych, związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji na linii KPP – KWP – KGP. Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r.   w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”.
Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7:00. Do Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach stawiło 20 rezerwistów. Po przyjęciu, osoby zostały zapoznane ze specyfiką służby w policji w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny. Następnie przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach ćwiczeń rezerwiści doskonalili także umiejętności, związane z wykonywaniem zadań na konkretnych stanowiskach. Działania zakończyły się około godziny 18:00.
Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej – sprawy wewnętrznew latach 2017 – 2026.

źródło: policja.gov.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ