BUDŻET NA 2022 ROK W GMINIE PĘCZNIEW

0
21
views

W dniu 29 grudnia odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2022 rok zaplanowane zostały na poziomie 24.577.753,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 24.448.753,00 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 129.000,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie czterech inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie” Gmina Pęczniew zakłada uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew. Celem tej inwestycji jest zwiększenie wydajności stacji w celu wyeliminowania problemów związanych z okresowymi brakami w dostawie wody, szczególnie w okresie letnim. Środki zabezpieczone na w/w inwestycję to kwota blisko 200.00,00 zł. Druga inwestycja związana jest z montażem 503 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 198,72 kWe na SUV w Pęczniewie, Księżej Wólce, Luboli oraz oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. W aspekcie ochrony środowiska takie działania znacznie ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 000.000,00 zł, z czego 80% to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Kolejne dwie inwestycje wprowadzone do budżetu to remonty i przebudowa blisko 14 km dróg. Środki w wysokości 7 000.000,00 zł gmina pozyskała w ramach Polskiego Ładu, wkład własny naszego samorządu to tylko 5%. Rok 2022 zapowiada się więc rokiem wielomilionowych inwestycji na poziomie ponad 8 000.000,00 zł. Samorząd planuje przetargi na początku roku, który zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2022 roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ