ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

0
45
views

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
 w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Biuro Prasowe ARiMR

 

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Wczoraj minęło 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie po amerykańskiej.

W tym roku, w dobie panowania pandemii koronawirusa na terenie Powiatu Poddębickiego nie odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające to ważne dla nas wydarzenie. Jednak aby uczcić to Święto oraz oddać hołd poległym i pomordowanych w walce o Niepodległość,  przedstawiciele samorządu Powiatu Poddębickiego w imieniu Rady i Zarządu złożyli kwiaty pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi oraz uczestniczyli w Mszach Świętych w intencji Ojczyzny.

Starosta Małgorzata Komajda oraz Danuta Pecyna – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej uczestniczyły we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą w kolegiacie uniejowskiej sprawował ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Przedstawicielki naszego Powiatu przekazały kwiaty, które ozdobiły miejsce w kolegiacie, gdzie znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II, z modlitewną prośbą o wstawiennictwo za Mieszkańców Powiatu Poddębickiego i powstrzymanie pandemii koronawirusa. Przewodniczący Rady Sebastian Romanowski oddał cześć ofiarom wojny i powstańcom w Pęczniewie i Zadzimiu składając kwiaty pod pomnikami. W Poddębicach pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej i tablicą upamiętniającą zamordowanych w niemieckich obozach zagłady, na murze poddębickiej świątyni oraz w Dalikowie kwiaty złożyli: Andrzej Bartnik – Wiceprzewodniczący Rady, Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego i Wieńczysław Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Pod pomnikiem w Gostkowie w gminie Wartkowice kwiaty w imieniu Rady i Zarządu złożyli Stanisław Katusza i Anna Rogalska – Radni Powiatu Poddębickiego.

PR

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja – galeria

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna nadal pod telefonem

 Szanowni Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego!

W związku z trwającym zagrożeniem koronawirusem COVID-19 na terenie Polski, informujemy, iż zostaje wydłużony okres udzielania porad telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do 22 maja 2020 roku (piątek) (z możliwością przedłużenia).

Harmonogram udzielania porad prawnych:

Data

Godziny

Nr telefonu

adres email

05.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

06.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

796 914 426

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

07.05.2020 r. 8.00-12.00 796 914 426 leder.pomocprawna@poddebicki.pl
08.05.2020 r. 8.00-12.00

8.00-12.00

796 914 426

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

11.05.2020 r. 8.00-12.00

9.00-13.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

12.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

13.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

14.05.2020 r. 8.00-12.00 796 914 426 leder.pomocprawna@poddebicki.pl
15.05.2020 r. 8.00-12.00

8.00-12.00

796 914 426

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

18.05.2020 r. 8.00-12.00

9.00-13.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

19.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

20.05.2020 r. 8.00-12.00

12.00-16.00

796 914 426

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

21.05.2020 r. 8.00-12.00 796 914 426 leder.pomocprawna@poddebicki.pl
22.05.2020 r. 8.00-12.00

8.00-12.00

796 914 426

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres wskazany przy odpowiednim dyżurze wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór oświadczenia dostępny pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość, ponieważ nasze działania są podejmowane dla dobra wszystkich Mieszkańców Powiatu.

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki

„Lepiej wzorem Szymborskiej pisać LEPIEJE, niż patrzeć jak się koronawirus z nas śmieje” 5-15 Hufiec Pracy

Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przeprowadził akcję poetycką p.n.:”Lepiej wzorem Szymborskiej pisać LEPIEJE, niż patrzeć jak się koronawirus z nas śmieje”.
Jak wskazuje tytuł przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim dostarczyć dobrej zabawy i uśmiechu, skierować myślenie na pozytywne tory w tym  trudnym i stresującym czasie. Szczególnie, że ta forma poetyckich rymowanek stosowana przez noblistkę Wisławę Szymborską w założeniu odnosi się do czegoś lekkiego, wesołego, ale z zachowaniem sensu. W tej akcji ważne było, aby te elementy spójnie łączyły się z poważną tematyką, ale jednocześnie pozwoliły na nią spojrzeć z dystansem i przymrużeniem oka. Młodzież mogła przy tym przypomnieć sobie życiorys noblistki.
Tematyka rymowanek objęła najważniejsze elementy związane z zasadami bezpieczeństwa w dobie epidemii, dotyczyła też kwarantanny, zdrowia i czasu wolnego.
Młodzież zaangażowała się w tworzenie tych krótkich form literackich niejednokrotnie wciągając do zabawy również swoje rodziny. Także kadra Wychowawcza będąca pod wrażeniem talentu podopiecznych i rosnącego zainteresowania akcją podzieliła się swoimi umiejętnościami pisania rymowanek.
Łącznie Wychowawcy otrzymali aż 51 tekstów. W dniu 04.05.2020r. zostały one umieszczone na hufcowej gazetce ściennej w ładnej oprawie graficznej, której towarzyszy krótkie przypomnienie sylwetki noblistki, gdzie cieszą oczy i wywołują uśmiech, o który w dzisiejszych czasach epidemii trochę trudniej.

Przykładowe Lepieje Młodzieży:

Lepiej podróżuj palcem po mapie, niż bój się że Cię wstrętny wirus dopadnie.
Lepiej uczyć się zdalnie, niż być głupim na kwarantannie.
Lepiej rączki myj starannie, niż siedź później na kwarantannie.
Lepiej podziwiać przyrodę z daleka, niż bać się że za rogiem wirus czeka.
Lepiej z rodziną zostać w chałupie, niż z chorymi w szpitalu siedzieć na kupie.
Lepiej paznokcie sama sobie zrób, niż ma ci wirus wykopać grób!
Lepiej w sufit patrzeć w domu, niż podziwiać go z OIOMu.
Lepiej dmuchać na zimne, ostrożność zachować, niż innym miejsce w szpitalu blokować.

Lepiej w domu posłuchać muzyki, niż dać się wirusowi złapać we wnyki.

Lepiej w domu posprzątać, niż po ulicach bez celu się krzątać.
Lepiej teraz przyhamować, niż w przyszłości zachorować.

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Katarzyna Wajman

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ