Obserwuj nas na Facebook

2,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH ZA JAZDĘ NA ROWERZE Z 2 PROMILAMI

Poddębiccy policjanci rutynowo kontrolowali uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu. 56-latek jechał rowerem. Po kontroli drogowej już nie miał odwagi na niego wsiąść. Za złamanie przepisu został ukarany grzywną w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Pierwszy dzień wiosny, piękna pogoda i wysoki mandat dla mężczyzny, który jechał rowerem pod wpływem alkoholu po drodze publicznej. 21 marca 2022 roku mundurowi zwrócili uwagę na rowerzystę jadącego „wężykiem”. Podczas kontroli drogowej kierowca jednośladu miał 2 promile alkoholu w organizmie. Przekonał się, że nie warto narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do domu wrócił pieszo, prowadząc rower obok siebie.

Przypominamy, że zmiany w taryfikatorze, które weszły w życie 1 stycznia2022 roku wprowadziły między innymi wyższe kary za kierowanie po alkoholu. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym, niż mechaniczny (np. rowerem) po użyciu alkoholu (między 0,2 a 0,5 promila) grozi mandat w wysokości 1000 złotych. Z kolei, jeśli kierujący jest w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) wówczas mandat wynosi 2500 złotych.

Nietrzeźwy rowerzysta to duże zagrożenie na drodze!
Pijani kierowcy i rowerzyści w konfrontacji z prawidłowo poruszającymi się uczestnikami  ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.
Nietrzeźwy kierujący jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg.

sierż.sztab. Sylwia Kaźmierczak

 

WYPALANIE TRAW JEST NIELEGALNE! ALARMUJ! REAGUJ!

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie kraju odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Infografika na temat wypalania traw - zapis cyfrowy znajduje się pod tekstem w pliku do pobrania

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE!

Zwalczanie powyższego procederu stanowiącego niewątpliwie naruszenie porządku prawnego jest jednym z zadań Policji, która na mocy art. 2 ustawy o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882, z poźn. zm.) obowiązana jest do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Tym samym Policja „z urzędu” reagować będzie na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.), zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje.

Wyczerpanie znamion wykroczenia z art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.) zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo nagany. Natomiast sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.) sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. W kontekście analizowanej problematyki istotny wydaje się również zapis art. 181 § 1 Kodeksu karnego sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Apelujemy o rozsądek!

Za większość pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek!

Widzisz pożar?

Alarmuj! Reaguj!                     

Dzwoń pod numer alarmowy 112!

(Biuro Prewencji KGP)

PLIKI DO POBRANIA

 

POGADANKA O ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNICH W PODDĘBICKIEJ PODSTAWÓWCE

Policjanci angażują się w przedsięwzięcia edukacyjne związane z profilaktyką, która ma zapobiegać powstawaniu patologii i eskalacji przestępczości wśród młodzieży. Mundurowi rozpoczęli cykl spotkań z uczniami. Słuchacze już znają definicję osoby „nieletniej”, „czynu karalnego” oraz słowa „demoralizacja”. Teraz już tylko od nich zależy jak wykorzystają tę wiedzę.

Wraz z przyjściem wiosny i ładnej pogody, młodzież więcej czasu spędza poza domem, najczęściej wśród grupy rówieśniczej. A czym więcej osób, tym więcej pomysłów, nie tylko tych konstruktywnych. Aby ustrzec uczniów przed błędami, które mogą wpłynąć na ich przyszłość, poddębiccy policjanci regularnie prowadzą z dziećmi prelekcje. Odpowiedzialność karna oraz konsekwencje nieprzestrzegania zasad społecznych to ciągle powtarzany temat wśród uczniów.

23 marca 2022 roku mundurowi omówili definicje z ustawy o nieletnich, przedstawili katalog środków wychowawczych, które może zastosować sąd rodzinny wobec zdemoralizowanego nieletniego, bądź sprawcy czynu karalnego. Słuchacze mieli wiele pytań, dlatego  takich pogadanek w najbliższym czasie będzie więcej. Najważniejsze, aby uczniowie wiedzieli co ich czeka  w przypadku złamania prawa i niestosowania się do powszechnie obowiązujących norm społecznych.
Na zakończenie spotkania policjanci rozdali ulotki informacyjne, aby utrwalić omówiony temat.

 

sierż.sztab. Sylwia Kaźmierczak

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego