Obserwuj nas na Facebook

Sobotę i niedzielę spędź w Zoo Safari

    ZOO SAFARI w sobotę i niedzielę  zaprasza na XII urodziny. Na gości Zoo Safari w Borysewie czeka moc atrakcji, m.in. animatorzy, zookolejka, pokazy karmienia, figlarnie, grill bar, a w sobotę 15 sierpnia 2020 r. o godzinie 18.30 wystartują uczestnicy Biegu i Spaceru o Puchar Białego Lwa.
Dwa dni będą pełne wrażeń, koncertów i wspólnej zabawy.

- 20200811103338635_0001.jpg

 

Komunikat w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

 Komunikat w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób
w ciągu ostatniego roku – jako pomocy de minimis.

   Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowało Instrukcję udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku – jako pomocy de minimis.
W Instrukcji opisano ścieżkę postępowania wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach udzielania pomocy de minimis samozatrudnionym przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi. Uprzejmie prosimy przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy prawnej o zapoznanie się z nią.

 

Zapraszamy przedsiębiorców z Powiatu Poddębickiego na spotkanie informacyjne „Wsparcie dla firm województwa łódzkiego”

 - logo_larr.png

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego pn. „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców, którzy prowadzą zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, potrzebujących wsparcia.

Dla przedsiębiorców z Powiatu Poddębickiego spotkanie odbędzie się w środę 12 sierpnia o godz. 12.00 w Hotel & Spa Kasztel Uniejów, Zamkowa 6. W trakcie spotkania przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju, jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid – 19.

źródło: poddebicki.pl

 

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Uniejowa. Jednogłośne!

Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa na XXXIII sesji Rady Miejskiej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania radnych oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku, bowiem podczas jej obrad radni głosują nad wotum zaufania wobec burmistrza. Podczas posiedzenia ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 11 sierpnia 2020 r. jednym z punktów było głosowanie nad wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie budżetu z roku poprzedniego.
Głosowanie poprzedził raport o stanie gminy oraz sprawozdanie finansowe burmistrza z wykonania budżetu. Pozytywną ocenę w kwestii rozliczenia ubiegłorocznego budżetu gminie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Podobne stanowisko zajęli Radni Rady Miejskiej, którzy docenili pracę burmistrza Józefa Kaczmarka jednomyślnie udzielając mu absolutorium oraz wotum zaufania.
Jak można było usłyszeć podczas sesji, ubiegłoroczne wydatki uplasowały się na poziomie 91 mln złotych, z czego dotacje celowe wyniosły 14 mln zł, środki unijne 15 mln zł, subwencje 9 mln zł, pozostałe dochody ze sprzedaży energetyki 8,5 mln zł, dochody z podatków i opłat lokalnych 8 mln zł i udział w podatkach z PIT – u to 5mln zł. Wynika z tego, że gmina miała do dyspozycji zaledwie 13 mln zł środków własnych, a mimo to aż 52 mln zł przeznaczono na inwestycje.
Byłem zaskoczony, że w rankingu wspólnoty małych miast zajęliśmy 4. miejsce jeśli chodzi o inwestycje i wcale nie był to dla nas rok rekordowy. Wiele gmin, które osiągają znacznie większe dochody, nie inwestuje na tym poziomie – mówił Józef Kaczmarek.
Burmistrz podziękował radnym za zaufanie oraz zapewnił o ciągłej gotowości do współpracy podkreślając, że tylko przy zgodzie można realizować inwestycje i trudne budżety.
Wyrazy uznania za wykonaną pracę skierował także do pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie.
Czuję satysfakcję, że Urząd nie konsumuje, a buduje gospodarczo gminę. Wiele działań na terenie gminy to duża zasługa pracowników, którzy potrafią je przygotować nie tworząc dodatkowych barier dla osób, które chcą inwestować. To bardzo ważne dla charakteru i wizerunku miasta, zwłaszcza w dobie wszechogarniającej konkurencyjności – podsumował Józef Kaczmarek.

Jakie wyzwania będą czekały przed drużynami na Pikniku Sołtysów, dowiemy się już w niedzielę!

Coroczny Piknik Sołtysów organizowany w Ostrowsku wzbudza niezwykłe emocje wśród jego uczestników i osób kibicującym poszczególnym drużynom. Stanowi on również rzadką okazję do spotkania się mieszkańców kilku sołectw, integracji, zabawy i mile spędzonego czasu, doprawionego sporą dawką humoru.

Również najbliższa niedziela zapowiada się pełna emocji, a to za sprawą XIX już Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów, który rozpocznie się o godzinie 14.00 na boisku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku.

Tym razem swój udział zapowiedziało 10 drużyn sołeckich na 30 sołectw gminy Uniejów oraz drużyna radnych Rady Miejskiej w Uniejowie. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jakie drużyny wystąpią i zawalczą o zwycięstwo, koniecznie pojawcie się i kibicujecie swoim faworytom w niedzielę, 16 sierpnia! A przed nimi aż 8 przygotowanych konkurencji, zarówno sprawnościowych, jak i wymagających ujawnienia i pochwalenia się talentami malarskimi. Podczas pierwszej konkurencji, tzw. kultury ludowej, trzeba będzie wykazać się zdolnością namalowania pejzażu na desce, podczas kolejnych tajemniczo brzmiących – dwie redliny, koło z punktami, bieg przez kostki, hydronetka jak najdalej, owuka, supeł, czy 4 wiadra – szybkością i sprawnością ruchową. Między poszczególnymi konkurencjami czas umilały będą występy zespołu muzycznego.

I uwaga: ważna informacja dla wszystkich osób planujących udział w Pikniku Sołtysów: Ze względu na wyjątkową i trudną od marca br. sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, prosimy wszystkich uczestników Pikniku o dostosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych uczestników wydarzenia.

Organizatorami XIX Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów są: Burmistrz Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Rada Sołecka Wsi Ostrowsko, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku, Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku, PGK „Termy Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, którzy życzą wszystkim uczestnikom miłej zabawy!

(MP)

Fotorelacja z ubiegłorocznej rywalizacji i dawki dobrej zabawy podczas XVIII Pikniku Sołtysów 

 

 

Rozpoczęła się przebudowa drogi w Spycimierzu

W połowie czerwca br. Gmina Uniejów podpisała umowę na roboty drogowe w Spycimierzu z firmą TIT Bruk Tomasza Knopika z Nowego Miasta, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i została wybrana jako wykonawca inwestycji.

Kilka dni temu rozpoczęła się realizacja tejże inwestycji w ramach zadnia pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – Trasa Bożego Ciała – etap III”.

Realizowana inwestycja drogowa obejmuje odcinek o długości 384 m, tj. od kaplicy św. Antoniego, zlokalizowanej w okolicy posesji nr 88 do posesji nr 68, 68a i 69 oraz drugi odcinek przy starej strażnicy OSP Spycimierz.

W ramach wykonywanych robót zostaną wykonane: roboty rozbiórkowe, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki betonowej, pobocze i zjazdy z kruszywa kamiennego oraz roboty wykończeniowe z regulacją wysokościową urządzeń.

 

Smakowite spacery po Uniejowie na pyszne zakończenie wakacji

Przedostatni weekend wakacji zapowiada się w Uniejowie wyjątkowo atrakcyjnie. Dosłownie każdy znajdzie tu coś dla siebie. W naszej propozycji, oprócz aspektu rozrywkowego, pokażemy Wam, w jaki sposób kultywujemy regionalne tradycje kulinarne, dbamy o o zachowanie oryginalnego smaku i charakteru potraw przygotowanych z lokalnych produktów, podkreślających walory naszego regionu.

22 i 23 sierpnia zapraszamy Was na siódmą edycję Uniejowskiego Festiwalu Smaków. W konkursie o „Lilię Smakosza 2020”, a także tytuł „Najbardziej Apetycznego Miejsca VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2020”, uczestniczyć będzie 12 restauracji. W tym roku spróbujecie 12 dań głównych na bazie lub z dodatkiem grzybów leśnych oraz 10 deserów na bazie lub z dodatkiem śliwek. Jak zawsze będą one serwowane w porcjach degustacyjnych, a zapłacicie za nie od 5 zł do 6 zł.

O tym, które z 12 restauracji zostaną nagrodzone „Lilią Smakosza” zdecyduje Komisja z udziałem gości specjalnych (ale o tym później), która po spróbowaniu wszystkich dań i deserów, sumą punktów wyłoni zdobywców I, II i III miejsca, może dodatkowo przyznać wyróżnienia, jeśli uzna to za zasadne.

Kolejnymi Jurorami jesteście Wy sami – uczestnicy Festiwalu, którzy skosztują, a następnie ocenią regulaminową ilość dań i deserów, wypełnią przygotowaną w tym celu kartę (Paszport Degustatora) i wrzucą ją do jednej z urn, dostępnych we wszystkich lokalach festiwalowych. Restauracja, która w oddanych, prawidłowo wypełnionych Paszportach zbierze najwięcej Waszych głosów zostanie nagrodzona tytułem „Najbardziej Apetycznego Miejsca VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2020”, a wy za udział w naszym kulinarnym wydarzeniu weźmiecie udział w losowaniu nagród.

Jak głosować?

Po pierwsze, powinniście zaopatrzyć się w Paszport Degustatora, który będzie dostępny we wszystkich lokalach biorących udział w Festiwalu w czasie jego trwania (listę restauracji wraz z opisem proponowanych dań i deserów znajdziecie TUTAJ). Paszport to karta do głosowania i przewodnik po wydarzeniu w jednym. Znajdziecie w nim mapę z lokalizacją restauracji, listę festwalowych propozycji wraz z miejscem na Wasz głos i pieczątkę od kelnera, a także garść praktycznych informacji jak prawidłowo go wypełnić.

W każdej kategorii (danie główne i deser) możecie wybrać jedną, dwie lub maksymalnie 3 potrawy – w Paszportach postawcie przy ich nazwach znak X. Aby Wasze głosy były ważne, a Paszporty mogły wziąć udział w losowaniu nagród, jakie dla Was przygotowujemy, musicie zakupić co najmniej 5 z 12 festiwalowych dań głównych i/lub co najmniej 5 z 10 deserów – fakt ten potwierdzi Wam podpisem i pieczątką kelner lub właściciel restauracji. Za każdą zamówioną jedną potrawę otrzymacie jedną pieczątkę.

Dodatkowo, osoba, która w ważnym Paszporcie Degustatora zgromadzi największą liczbę pieczątek potwierdzających zamówienie przez nią festiwalowych potraw, otrzyma nagrodę specjalną, jaką jest obiad dla dwóch osób w dowolnie wybranej przez siebie festiwalowej restauracji.

W Paszporcie Degustatora wymagane jest podanie danych osobowych i kontaktowych osoby pełnoletniej wraz z podpisem osoby pełnoletniej – Paszporty wypełnione przez osoby nieletnie, zawierające dane osoby nieletniej i podpisane imieniem i nazwiskiem osoby nieletniej nie uprawniają Degustatora do odbioru nagrody.

Wypełniony Paszport Degustatora należy wrzucić do urny konkursowej wyłącznie w czasie trwania akcji degustacyjnej „Smakowite spacery po Uniejowie” (w sobotę w godz. 12:00-20:00 oraz w niedzielę w godz. 12:00-18:00). Urny znajdziecie w każdej festiwalowej restauracji.

Wszystkie informacje dotyczące akcji degustacyjnej VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków zawarte są w Regulaminie dla Degustatorów.

 

 

Komisja konkursowa

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Festiwalu Smaków, a jednocześnie przewodniczącą Komisji konkursowej, będzie Anna Pastuszka-Zańczak, znana Wam z programów Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia oraz Pytanie na Śniadanie. Jej ciekawe przepisy na łatwe i szybkie dania, które przygotować może dosłownie każdy, obserwować można na kanale o nazwie „Do SchrupAnia” na YouTube.

 

W działaniach Komisji konkursowej silnym wsparciem dla pani Ani będzie artysta, w którym płynie prawdziwie góralska krew – Jan Trebunia-Tutka. Muzyk, choć nie jest specjalistą w dziedzinie gastronomii, uwielbia gotować. Ponadto od dzieciństwa delektował się specjałami regionalnej kuchni góralskiej, która nie dość, że jest znakomita i niepowtarzalna, to tylko dzięki ręce gaździny ma również specyficzny, „prawdziwy” smak.


Tak niesamowity duet z pewnością stanie na wysokości zadania i spośród wszystkich festiwalowych dań wskaże te, które zasługują na miano najsmaczniejszej potrawy VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków.


Na koniec mamy do Was ogromną prośbę. Kiedy będziecie już gościć w uniejowskich restauracjach, pamiętajcie o tym, że ten rok jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Prosimy, abyście pamiętali o wszelkich zasadach, które zadbają o bezpieczeństwo każdego z Was: dezynfekujcie ręce przy wejściu na teren lokalu, utrzymujcie 2-metrową odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, a przy jednym stoliku siadajcie tylko z najbliższą rodziną. Wasze bezpieczeństwo w głównej mierze zależy przecież od Was samych.

źródło: Gmina Uniejów