Roczne podsumowanie działań KPP w Poddębicach oraz nowy policyjny sprzęt

0
134
views

7 lutego 2020 roku, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policjiw Poddębicach odbyła się odprawa podsumowująca 2019 rok. Podczas spotkania zaprezentowano nowe radiowozy.

W odprawie udział wzięli: Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda, Zastępca Burmistrza Uniejowa – Janusz Kosmalski, Komendant PSP Poddębice – st. kpt. mgr. Radosław Cieślikowski, Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia – Jan Krakowiak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach – Urszula Patora, Powiatowy Inspektor Weterynarii – Józef Klimczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Mariusz Przybyła oraz policjanci i pracownicy cywilni poddębickiej jednostki.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach – insp. Krzysztof Kotkowski wspólnie z mł .insp. Jarosławem Zielińskim,  przedstawili informacje dotyczące spraw kadrowych oraz  wyniki służby kryminalnej oraz prewencyjnej, osiągnięte w 2019 roku.

– na terenie powiatu poddębickiego stwierdzono 505 przestępstw  z czego 359 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 71% . Natomiast w skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, jednostka uzyskała 100% skuteczność.

– w  ubiegłym roku na drogach powiatu poddębickiego doszło do 43 wypadków drogowych (w 2018 roku – 54, w 2017 roku  – 61) oraz 503 kolizji (w 2018 roku – 451, w 2017 roku – 460 ). Nieodmiennie,  przyczynami zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

– w wyniku zdarzeń drogowych śmierć poniosło 6 osób, natomiast 51 osób zostało rannych.  Policjanci  Wydziału Ruchu Drogowego nieustannie podejmują działania, które mają na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy w rażący sposób łamią przepisy.

Podczas spotkania podsumowano także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to platforma, dedykowana społeczeństwu abyw całkowicie anonimowy sposób, można było  zgłaszać policji, te sytuacje, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla społeczności lokalnej. Z dotychczasowej analizy zgłoszeń wynika, że dominują zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym głównie „przekraczanie dozwolonej prędkości”, nieprawidłowe parkowanie. Oczywiście nie brakuje też zgłoszeń dotyczących np. spożywania alkoholu w miejscu publicznym czy też różnego rodzaju aktów wandalizmu. Zgodnie z założeniem KMZB w miejscach gdzie zagrożenia zostały potwierdzone (czerwone ikony na mapie zagrożeń) kierowani są policjanci w celu eliminacji niekorzystnego zjawiska. 2019 roku takich zgłoszeń było 457 na terenie całego powiatu.

Poddębice miasto      282

Poddębice gmina        35

Dalików                          25

Pęczniew                       23

Zadzim                           11

Wartkowice                   19

Uniejów miasto            55

Uniejów gmina              5

Ponad 50 % zgłoszeń  dokonywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa potwierdziło się, a policjanci wyeliminowali zagrożenie.

Godne podkreślenia są działania jakie policjanci Prewencji, w tym dzielnicowi, przeprowadzili  w zakresie pracy profilaktycznej i prewencyjnej, szczególnie ukierunkowanej na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ta sfera działalności realizowana była przy współpracy nauczycieli, pedagogów oraz lokalnych instytucji na terenie całego powiatu.

W podsumowaniu, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof  Kotkowski podziękował za dotychczasową  współpracę wszystkim instytucjom oraz podkreślił, że rolą poddębickiej Policji jest  przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz kontynuacja współpracy ze  służbami i instytucjami z  naszego regionu, aby realizować ten podstawowy cel.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Poseł na Sejm – Piotr Polak oraz Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda. W swoim wystąpieniu również podziękowali za współpracę i działania na rzecz bezpieczeństwa, życząc kolejnego, bezpiecznego roku w powiecie poddębickim.

Po zakończeniu narady, kierownictwo jednostki zaprezentowało gościom dwa nowe oznakowane radiowozy: Kia Ceed  oraz Toyota Land Cruiser przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Pojazdy ułatwią codzienną realizacje obowiązków służbowych funkcjonariuszy oraz podniosą  skuteczność policyjnych  działań.
Ponadto insp. Krzysztof Kotkowski poinformował zebranych o przekazaniu poddębickiej jednostce łodzi motorowej, podczas uroczystości przekazania przez Wojewodę Łódzkiego specjalistycznego sprzętu dla łódzkiego garnizonu policji.
Łódź pontonowa posłuży do realizacji działań na Zbiorniku Jeziorsko oraz zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorników wodnych, rzek, podczas powodzi lub akcji poszukiwawczych i ratunkowych.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

 • Komendant KPP w Poddębicach wita zaproszonych gości
 • policjanci oglądaja prezentację
 • Poseł na sejm dziękuje za współpracę
 • Starosta poddębicki zabrał głos
 • Zastępca komendanta omawia prezentację
 • Komendant kończy naradę roczną
 • nowe radiowozy
 • zdjęcie przy radiowozie
 • Pamiątkowe zdjęcie
 • KWP w Łodzi podczas uroczystości przekazania wodnego sprzętu specjalistycznego
  Zdjęcie KWP w Łodzi
 • Komendanci przekazują klucze do łodzi motorowej
  Zdjęcie KWP w Łodzi
 • Lódź motorowa nowa
  Zdjęcie KWP w Łodzi

 

Przeciwko dyskryminacji i mowie nienawiści z poddębicką młodzieżą

Policjanci z Poddębic prowadzą cykl spotkań z młodzieżą na temat mowy nienawiści. Uczniowie usłyszeli skąd bierze się dyskryminacja i uprzedzenia oraz jak nie poddać się stereotypom. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi różniących się kolorem skóry, kulturą czy językiem to główny cel tematu.

10 lutego 2020 roku Zespół ds. Nieletnich i Patologii spotkał się z ósmoklasistami Szkoły Podstawowej w Poddębicach, aby uświadamiać  młodzież o źródłach problemu jakim jest mowa nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych. Policjantka wyjaśniła podstawowe definicje przedmiotowych zagadnień oraz omówiła konsekwencje prawne, jakie może ponieść osoba niepełnoletnia, dopuszczająca się dyskryminacji lub hejtu w środowisku szkolnym. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, odpowiadając na pytania oraz dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Dzisiejsza prelekcja poruszyła bardzo wrażliwą i jakże ważną tematykę dotyczącą dorastającej  młodzieży, która dzięki takim spotkaniom, w przyszłości, będzie miała możliwość podjęcia w pełni świadomych  i odpowiedzialnych zachowań  wobec innych osób.

 

 • policjantka omawia zagadnienia dotyczące dyskryminacji
 • policjantki omawiają odpowiedzialność karną osób nieletnich

 

źródło: poddebice.policja.gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ