Wysoki poziom wody w Warcie

0
45
views

Podwyższony poziom wody w rzece Warcie, mimo wzmożonych opadów w ostatnim czasie, jest spowodowany remontem zapory na zbiorniku Jeziorsko.

Aktualny stan ma się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Zgodnie z informacją podaną na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, sytuacja jest pod stałą kontrolą. W następnym tygodniu zrzut wody ma być mniejszy.

Tabela zbiorniki 2022-02-11 informacja ze strony RZGW w Poznaniu – https://poznan.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

 

Modernizacja Jeziorska rozpoczęła się tak naprawdę już dwa lata temu, od przygotowania dokumentacji i projektu technicznego. W 2019 r. na ekranie zapory czołowej zostało wymienionych 12 płyt osłonowych i zlikwidowano pęknięcia występujące przy skrzydełkach wlotu do elektrowni. Tym razem roboty, zaplanowane do 2023 r., obejmą m.in. kontynuacje prac na płytach ekranu, remont tarasów widokowych oraz modernizacje ujęcia wody. Nowy blask zyska również jaz, przede wszystkim unowocześniona zostanie jego część hydrauliczna – zamontowane zostaną nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód.

(MB)

 

Dworek w Uniejowie zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most w Łódzkiem!

Zabytkowy dworek z Uniejowa zwyciężył w I Konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie łódzkim. Teraz czas na II Konkurs, w którym mieszkańcy Uniejowa i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku.  

 

Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy oddali swój głos na uniejowski dworek w I etapie konkursu. To dzięki Państwa  zaangażowaniu ten wyjątkowy zabytek, ma szansę na renowację. 

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. I Konkurs w województwie łódzkim został ogłoszony pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (29.10.2021-26.11.2021) naboru I Konkursu Fundacja otrzymała ponad 441 zgłoszeń na 23 zabytkowe obiekty. Ocenę formalną przeszło 17 zabytków (6 obiektów nie spełniało kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną).

Zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/.

Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe w celu potwierdzenia woli współpracy z Fundacją i uzyskania informacji niezbędnych do dalszej oceny zgłoszeń. Chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało 9 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków.  Są to:

  1. Dworek w Uniejowie
  2. Spichlerz w Skomlinie
  3. Park Podworski w Dąbrowie
  4. Pałac Męcińskich w Działoszynie
  5. Dworzec Kolejowy w Rawie Mazowieckiej
  6. Park dworski w Zapolicach
  7. Pałac Schlösserów (Młodzieżowy Dom Kultury) w  Ozorkowie
  8. Dawny zajazd pocztowy (Biuro Wystaw Artystycznych) w Sieradzu
  9. Rynek Tadeusza Kościuszki w Bolimowie

Spośród tych zabytków komisja konkursowa wybrała zwycięzcę.

Zwycięzca I Konkursu w Łódzkiem  – dworek w Uniejowie

Późno klasycystyczny dworek z 1845 roku znajduje się na terenie miasta Uniejów, przy ulicy Targowej. Jego właścicielami była rodzina Hofmajstrów, spokrewniona z Tollami, dawnymi zarządcami Zamku Uniejowskiego. Dworek zbudowany jest na klasycznym planie prostokąta. Między drzwiami a oknami poddasza znajduje się gzyms, na którym umieszczono datę powstania dworku. Po wojnie w budynku znajdował się Ośrodek Zdrowia, a później służył jako siedziba  GS Samopomoc Chłopska (znajdowały się tu pomieszczenia biurowe, magazyny i skupy). Do czasów współczesnych zachował się tylko w części układ pomieszczeń.

Po wyremontowaniu budynku od 1987 roku do dzisiaj w dworku znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie– centrum kultury w gminie Uniejów. Jego pomieszczenia zostały przysposobione na pracownie, sale prób zespołów muzycznych, biura, miejsca spotkań m.in stowarzyszeń, organizacji, UTW. Prowadzone są całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W budynku znajduje się również Szkoła Muzyczna I stopnia.

Budynek, który od 34 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów wymaga modernizacji i dostosowania mi.in do osób niepełnosprawnych, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej.

Teraz czas na pomysł

Po ogłoszeniu zwycięzców I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (od 14 lutego do 7 marca 2022 r.) będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji: Most the Most  lub przez telefon (22 47 55 111 lub +48 517 884 088).

Co dalej?

Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia Właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace uczniów/studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

Fundacja Most the Most przeprowadziła już konkursy w  województwach: dolnośląskim i podlaskim. Aktualnie trwają konkursy w województwach: łódzkim i kujawsko-pomorskim (II Konkurs) oraz lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko mazurskim (I Konkurs). W kolejnych miesiącach 2022 r. będą sukcesywnie ogłaszane konkursy w innych województwach.

 O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Patroni medialni Konkursu

 

 

Budowa kanalizacji w Brzezinach na półmetku

W Brzezinach trwa budowa nowej sieci wodociągowej i sanitarnej. Rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku inwestycja jest już na półmetku i jeśli temperatura w kolejnych dniach nadal będzie się utrzymywała na poziomie dodatnim, szybko możemy spodziewać się zakończenia prac.

W pierwszym, zrealizowanym już etapie przedsięwzięcia wykonano podziemny rurociąg na linii Brzeziny – Uniejów, stanowiący połączenie z miejską oczyszczalnią ścieków. W chwili obecnej trwają roboty ziemne, prowadzone wzdłuż linii jezdni, już na terenie samej miejscowości. Na tym etapie prac, niezbędne jest zajęcie części pasa ruchu, dlatego apelujemy do mieszkańców oraz pozostałych użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wyznaczonego na zabudowanym odcinku drogi ograniczenia prędkości.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstanie 1,2 km kanalizacji tłocznej oraz 1,4 km kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto, w ramach prac, do istniejącej sieci wodociągowej zostało przyłączone jedno gospodarstwo. Efektem przedsięwzięcia będzie skanalizowanie w sumie 38 gospodarstw, położonych na terenie Brzezin, z których nieczystości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków, znajdującej się w północno – wschodniej części Uniejowa. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika budowy, postęp prac wykonanych w ramach inwestycji na terenie miejscowości, przekroczył w mijającym tygodniu 50% zaplanowanych robót. Jeżeli temperatura nadal będzie utrzymywać się na plusie, całkiem szybko będzie można spodziewać się końca prac oraz zniknięcia ciężkiego sprzętu z Brzezin.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm “EVECO” EWA PERAJ (lider konsorcjum) oraz PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie (członek konsorcjum). Zawarta w czerwcu ubiegłego roku umowa, o wartości blisko 3,3 mln zł brutto, oprócz wykonania prac w zakresie skanalizowania Brzezin, obejmuje dodatkowo budowę sieci wodociągowej w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz budowę sieci sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ścieków bytowo – sanitarnych do przepompowni ścieków.

Inwestycja jest jednym z elementów realizowanego na szeroką skalę zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Zakres całego przedsięwzięcia, które w dużej mierze zostało już wykonane, uwzględnia realizację następujących prac:

– budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko;

– budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;

– rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku;

– rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.


Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(MB)

 

„Drużyna grodu Spicimira” urozmaici ofertę atrakcji Uniejowa i Spycimierza

W minioną środę, 9 lutego, gościem Burmistrza Uniejowa w siedzibie Urzędu Miasta był dowódca Stowarzyszenia GRH „Drużyna grodu Spicimira” – Dawid Dzieran. W spotkaniu uczestniczył także historyk dr Jędrzej Kałużny.

Wspomniane Stowarzyszenie to grupa ludzi zajmujących się rekonstrukcją życia w epoce wczesnego średniowiecza w IX-XI w. na terenie dawnej Słowiańszczyzny, a więc również na obszarze dzisiejszego Spycimierza.

Spotkanie miało na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy gminą Uniejów, a członkami „Drużyny grodu Spicimira”. Współpraca ta miałaby polegać na włączeniu atrakcji oferowanych przez grupę rekonstrukcyjną do lokalnej oferty regionu spycimierskiego. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły również uwypuklenia dawnej średniowiecznej historii Spycimierza i kasztelanów spycimierskich.

Widzowie biorący udział w wydarzeniach rekonstrukcyjnych poświęconych średniowieczu mają nie tylko okazję obserwować zloty, turnieje, zmagania łucznicze, ale także występy muzyczne i pokazy tańca dawnego. Inne ważne aspekty tego typu eventów to inscenizacje, stroje charakterystyczne dla danej epoki, walki i pokazy, a także  możliwość obserwowania realiów życia sprzed lat.

Wszystkie te działania są dobrze znane „Drużynie grodu Spicimira”, która swoimi aktywnościami nie tylko pielęgnuje tradycje, ale także oddaje cześć przodkom i krzewi postawy patriotyczne.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ