Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego

0
117
views

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego – Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska II edycja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w związku ze złożeniem przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków o dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych wyczerpany został budżet programu.

 

3 mln dla jednostek OSP z woj. łódzkiego na sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków do II edycji programu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”. Na zakup sprzętu podnoszącego gotowość bojową druhowie ochotnicy mogą pozyskać do 35 tys. zł.

Celem programu WFOŚiGW w Łodzi jest podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akacjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca. Budżet programu wynosi 3 miliony złotych, a dofinansowanie Funduszu wynosi do 80 procent kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 35 tysięcy złotych.

Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu w terminie od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu). O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosku.

Uwaga: Beneficjent nie może uzyskać dofinansowania w ramach Programu jeśli w poprzedzającym roku kalendarzowym uzyskał dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Programu.

Środki można przeznaczyć na zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzęt łączności oraz sprzęt uzbrojenia  i techniki specjalnej. Dokłada lista poniżej.

źródło: wfosigw.lodz.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ