WIEŚCI Z POWIATU

0
52
views

Sprzedajemy drewno

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje o możliwości zakupu drewna, po korzystnej cenie, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego. Informację o wartości każdej sztuki drzewa podane są w załączonym wykazie wraz z wnioskiem o ich zakup.

Jednocześnie informujemy, że Powiat dokonał ścięcia drzew, a pozostałe prace polegające na okrzesaniu gałęzi, wywozie pozyskanego drewna (kłoda, konary, gałęzie) oraz uporządkowanie terenu, pozostają po stronie nabywcy.

Z każdym zainteresowanym zakupem zostanie spisana stosowna  umowa, w której określone będą szczegółowe warunki.

Wniosek o zakup z podaniem numeru i miejscowości należy złożyć na adres: Zarząd Powiatu w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 lub wysłać na adres e-mailowy drogi@poddebicki.pl – sprzedaż będzie realizowana do wyczerpania zasobów.

W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego   w  Poddębicach pokój nr 11, tel.  nr (43) 678 78 06.

Pobierz:

 wykaz drzew

– wniosek o zakup

 

Sprzedajemy palety jednostronne i płyty chodnikowe

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje o możliwości zakupu:

–  palet jednostronnych w cenie 5,00 zł netto za sztukę,

–  płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki w cenie 3,00 zł netto za sztukę,

Do powyższych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Po stronie nabywcy pozostaje załadunek i transport zakupionych materiałów. Z każdą osobą zainteresowaną zakupem zostanie spisany protokół zdawczo – odbiorczy, a na jego podstawie nabywca otrzyma fakturę do zapłaty.

Wniosek o zakup należy złożyć na adres: Zarząd Powiatu w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 lub wysłać na adres e-mailowy drogi@poddebicki.pl – sprzedaż będzie realizowana do wyczerpania zasobów.

W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego   w  Poddębicach pokój nr 11, tel.  nr (43) 678 78 06.

Pobierz:

 wniosek o zakup

 

Bezpłatne szkolenia on-line

   Bezpłatne szkolenia on-line: „Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców” oraz „Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych” – już 16 i 20 lipca 2020 r.
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.
Mając powyższe na względzie Starostwo Powiatowe w Poddębicach pragnie wspólnie z Fundacją European Concept Consulting Foundation zachęcić Państwa do uczestnictwa w szkoleniach on-line skierowanych do samozatrudnionych a także do pracowników, które odbędą się 16 i 20 lipca 2020 r.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy zgłosić się mailowo na adres pomocprawna_eccf@wp.pl. Niezwłocznie udostępniony zostanie link do spotkania na platformie zoomi.

Plan szkoleń.

Temat: Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozliczania się z przyznanych środków

Termin- 16 lipca 2020 r. godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy
Czas trwania szkolenia- 2 godziny
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1. Usystematyzowanie informacji oraz zmiany w aktualnie dostępnych formach wsparcia.
 2. Nowe formy wsparcia przewidziane w tarczach antykryzysowych 3.0. i 4.0.
 3. Wskazanie zmian w zakresie prawa pracy:
  – zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,
  – nowe rozwiązania dla pracowników i pracodawców przewidziane w tarczy antykryzysowej 4.0., w szczególności w zakresie:

  • pracy zdalnej,
  • obniżonego wymiaru czasu i przestoju,
  • urlopów,
  • zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

  4. Rozliczanie środków pozyskanych w ramach tarczy antykryzysowej.

 Temat: Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych

Termin- 20 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy
Czas trwania szkolenia- 3 godziny
Zakres tematyki poruszanej podczas szkolenia:

 1. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumentów
  a) konsument a przedsiębiorca,
  b) różne formy prawne dłużnika – spółka cywilna i spółki prawa handlowego (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, łączona – z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz przedsiębiorca indywidualny – omówienie zasad odpowiedzialności,
  c) windykacja z majątku osobistego oraz z majątku objętego wspólnością małżeńską,
  d) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG).
 2. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia:
  a) sposób zaliczania wpłaty na poszczególne wierzytelności – art. 451 KC,
  b) kto i na jakich warunkach decyduje na co zaliczona zostanie zapłata,
  c) jak zaliczyć wpłatę w przypadku kilku należności.
 3. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty:
 4. Ugoda:
  a) rodzaje ugód (ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, ugoda przed mediatorem),
  b) zagrożenia przy zawieraniu ugód – omówienie na podstawie orzecznictwa sądowego.
 5. Postępowanie sądowe i tytuły wykonawcze:
  a) kapitalizacja odsetek, koszty procesu – jak zwiększyć należność dochodzoną w procesie – praktyczne przykłady zastosowania,
  b) pozew o zapłatę – na co zwrócić uwagę,
  c) zabezpieczenie roszczeń – jak zwiększyć szansę na zaspokojenie wierzytelności jeszcze w trakcie procesu,
  d) rodzaje postępowań (upominawcze, nakazowe, nakaz zapłaty z weksla) – jak szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny – praktyczne przykłady na podstawie orzecznictwa.

 

Konkurs dla nowych użytkowników IRZplus

   Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Rolników do udziału w konkursie pt. Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz, prowadzę z domu w IRZplus”. 
Konkurs przeznaczony jest dla nowych użytkowników IRZplus, którzy jeszcze nie korzystali z portalu.

Uczestnik konkursu, aby wziąć udział w konkursie musi zrobić sobie kreatywne zdjęcie podczas korzystania z portalu i przesłać je na adres lodzki@arimr.gov.pl,  wraz ze swoimi danymi, w tym nr siedziby stada, po którym ustalona zostanie data rozpoczęcia korzystania z IRZplus (musi to nastąpić po dniu ogłoszenia konkursu) oraz podpisane oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursowego. Konkurs trwa od 7 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Najlepsze trzy zdjęcia nagrodzone zostaną:
I miejsce: kosa spalinowa
II miejsce: wiertarko-wkrętarka
III miejsce: hamak

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się również na Facebooku oraz stronie www.arimr.gov.pl w zakładce Łódzkiego OR.

Obraz na stronie plakat_konkursowy_agencja_2020_07.png

 

XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
– Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
– Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r.

Regulamin – pobierz
Karta konkursowa – pobierz

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

 

Poszukiwani wolontariusze do projektów „Szlachetna Paczka” i „Akademia Przyszłości”

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do kolejnej już edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, dzięki którym pomoc mogą otrzymać najbardziej potrzebujące rodziny, samotne matki i dzieci. Tegoroczną edycję obu projektów swoim patronatem objęła Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda.

Więcej informacji o wolontariacie i o projektach znajdziecie Państwo tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1xDQbkDIDsEQkR02ujQIIhAtvDh9RK1Xd/view

https://drive.google.com/file/d/1s028iK36KZXJ57kPi1B4B_tpSmD_Qaht/view

https://drive.google.com/file/d/1HyEVoh-AE8YeOBjDw7QJadr7ZSefIszn/view

https://drive.google.com/file/d/1R1-wVBLQKh9HxrrUR1STVxUGMpT3chos/view

źródło: poddebicki.pl

 

GRANTY DLA STOWARZYSZEŃ

W siedzibie Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko” KGW z Pęczniewa, Siedlątkowa i Drużbina oraz Stowarzyszenie Seniorów „Bliżej siebie” podpisały umowy  na dotacje z przeznaczeniem na realizację warsztatów oraz szkoleń. Wysokość dotacji dla każdego ze stowarzyszeń to kwota 10.000,00 zł. Było to możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru. Przewidywany termin realizacji wszystkich zaplanowanych działań to pierwsza połowa przyszłego roku. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

 

GRANT SOŁECKI DLA OSP KSIĘŻE MŁYNY

W dniu 29 czerwca na XIX sesji Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach naboru na liście Zarządu Województwa Łódzkiego zadań zakwalifikowanych do realizacji znalazł się wniosek sołectwa Księże Młyny. W/w wniosek dotyczy wymiany pokrycia dachowego na części garażowej strażnicy miejscowej OSP. Na prace remontowe sołectwo otrzymało maksymalne wsparcie w ramach tzw. „grantów sołeckich” tj.  10.000,00 zł. Dodatkowo z budżetu gminy wydatkowana zostanie na realizację tego przedsięwzięcia kwota 5.100,00 zł. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw. Druhowie z Księżych Młyn czekają jeszcze na podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem LGD „Przymierze Jeziorsko”. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udało się pozyskać kwotę 29.866,00 zł, co pozwoli na remont pozostałej części dachu strażnicy pełniącej również funkcje świetlicy wiejskiej.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Ubój na użytek własny – wymagania weterynaryjne

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o wymaganiach weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny w gospodarstwie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu  09.07.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  – Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 13:00z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

1/ koncentrat pomidorowy  –  5 szt.

2/ buraczki wiórki – 2 szt.

3/ sok jabłkowy klarowany – 3 szt.

4/ powidła śliwkowe – 3 szt.

5/ makaron jajeczny – 3 szt.

6/ ryż biały – 1 szt.

7/ herbatniki maślane  – 2 szt.

8/ pasztet wieprzowy  – 3 szt.

9/ filet z makreli w oleju – 4 szt.

10/ cukier biały – 2 szt.

11/ olej rzepakowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1402,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie  – 1056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu  (w podwórku).

źródło: Gmina Zadzim

 

ŁOR OGŁASZA KONKURS – IRZ

„Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz, prowadzę z domu w IRZplus”

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z konkursem organizowanym przez Łódzki Oddział Regionalny ARiMR. Więcej informacji dostępne pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce Łódzkiego OR.

 

 

źródło: Gmina Dalików

 

Kładka w przebudowie: są pierwsze elementy nawierzchni

Wszystko wskazuje na to, że nowy termin zakończenia prac remontowych kładki, o wyznaczenie którego poprosił wykonawca, pozwoli firmie z Konina doprowadzić inwestycję do finiszu. Na placu budowy pojawił się dźwig, za pomocą którego układane są pierwsze prefabrykaty, stanowiące nawierzchnię przeprawy.

Wykonawcą przebudowy kładki jest firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina. Na początku czerwca informowaliśmy, że przedsiębiorstwo wystąpiło do Gminy Uniejów o przedłużenie terminu realizacji zadania. Powodem był brak dostępności na rynku elementów konstrukcyjnych i wspomnianych prefabrykatów, które należało wymienić:

– Najdłużej czekaliśmy na łożyska – informuje pracownik firmy, która zajmuje się przebudową kładki. – Montuje się je w przyczółkach, czyli w miejscu, gdzie stalowe tregry łączą się z brzegiem. Mimo, że wszystkie prace, które należało do etapu ich montażu wykonać, były już zrobione, to oczekiwanie na niezbędne części opóźniło kolejne czynności.

W związku z powyższym, zawarto porozumienie, w którym koniec lipca bieżącego roku przyjęto za nowy termin zakończenia robót.

Dziś na placu budowy pojawił się dźwig, za pomocą którego układane są prefabrykaty. To betonowe bloczki, wykonane w całości w fabryce w Koninie, stanowiące właściwą nawierzchnię kładki. Pierwsze, położone dzisiaj, będą odniesieniem dla kolejnych, do montażu których wystarczy już wózek widłowy. Zanim jednak to nastąpi, należy zabetonować przyczółki. To zaplanowano na jutro.

W dalszej kolejności, do zamontowania pozostanie już tylko balustrada. Całkowicie nowym elementem, którego nie było w dotychczasowej konstrukcji kładki, będą „wyjścia w rzekę”, czyli dwa miejsca – po obu stronach przeprawy – gdzie nawierzchnia kładki będzie szersza. Ustawione w tych miejscach ławki pozwolą na swobodny postój, odpoczynek czy zrobienie zdjęcia bez obawy o wstrzymywanie ruchu.


Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

(MB)

 

Zapraszamy na przystanek z Happy Kids

Gmina Uniejów we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom Happy Kids zaprasza wszystkie dzieci na nieodpłatne zabawy i animacje, które odbędą się w najbliższy czwartek 15 lipca 2020r. na boisku przy Termach.

„Figlobus” – czyli autobus pełniący funkcję objazdowego „placu zabaw” przyjedzie do  Uniejowa w czwartek i będzie dostępny w godzinach 10.00 – 18.00 na boisku w pobliżu Term Uniejów. W tym czasie dzieci w wieku od 3 do 15 lat, które spędzają swój wakacyjny wypoczynek w domach, będą mogły skorzystać z wielu atrakcji, takich jak: zabawy na sprzętach rekreacyjno-sportowych, malowanie buziek, budowanie zwierząt z balonów itp.
Wszystkie atrakcje w ramach wydarzenia będą nieodpłatne, a opiekę nad pociechami będzie sprawować grupa wolontariuszy, mając na uwadze wszelkie wymogi sanitarne.
Fundacja Happy Kids działa ood 19 lat, pomagając potrzebującym dzieciom. Otacza opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie mogą wychowywać się w domach rodziców biologicznych. Tworzy dla nich Rodzinne Domy Dziecka, starając się aby były wypełnione – od podłogi po sam dach – miłością, ciepłem i dobrem. W ten sposób Fundacja zdołała połączyć wiele rozbitych rodzeństw.
Jednym z działań fundacji jest przystanek Happy Bus, który w roku 2019 swoim zasięgiem objął 25 miejscowości i ponad 10.000 dzieci wraz z ich rodzicami i starszymi członkami rodzin, mieszkających na terenie woj. łódzkiego oraz województw ościennych. Opiekę nad dziećmi w języku angielskim sprawowali studenci z zagranicy ( z Indonezji, Nigerii, Grecji ,Tunezji, Turcji, Indii, Egiptu, Rosji, Pakistanu, Chin, Tajlandii) zrekrutowani przy współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC, wspierani przez wolontariuszy polskich, z których większość to podopieczni Fundacji HAPPY KIDS, poświęcający część wakacji na pracę charytatywną. Dzięki ich obecności, dzieci, które nie wyjeżdżały na wakacje, mogły w atmosferze tolerancji, poznać kulturę i zwyczaje innych krajów. Podczas dziewięciu lat w akcji brało udział ponad 50.000 dzieci co jest swoistym rekordem i wskazuje na wielkie zapotrzebowanie tego typu projekty na terenach wiejskich.

A.Ow.

 

VI Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Wczoraj wieczorem 15-osobowa grupa biegaczy z klubu Geotermii Uniejów oraz Maratonu Turek rozpoczęła VI sztafetową pielgrzymkę z Uniejowa na Jasną Górę. Popołudniowa nawałnica i późniejsze przelotne deszcze nie zniechęciły pielgrzymów, którzy wystartowali spod dzwonnicy w Rynku zgodnie z planem. 

Bieg poprzedziło krótkie błogosławieństwo o godz. 20.00, którego – w ukwieconej na X Festiwal Królestwa Lilii Kolegiacie – udzielił ks. Piotr Dąbrowski.

Zaraz po nabożeństwie, korzystając z chwilowej poprawy pogody, 16-osobowa grupa, której na starcie towarzyszył Jacek Kurpik, prezes Geotermii Uniejów, rozpoczęła VI Pielgrzynkę Biegową.

Pielgrzymka ma charakter sztafetowy. Pierwszy odcinek wszyscy biegacze pokonali wspólnie, a kolejne – parami, dobierając się na podstawie możliwości i kondycji fizycznej. W dwójce otwierającej sztafetę pobiegli Jadwiga Szczepaniak i Marek Brzustowicz.

Uczestnicy zmieniali się co 5 lub 10 km, przemierzając w ten sposób w sumie blisko 150-kilometrową trasę. Biegli całą noc, osiągając wyznaczony cel dziś, tj. w sobotę, około godziny 7 rano.

(MB)

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ