WIEŚCI Z POWIATU

0
57
views

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Pęczniew uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w wysokości 19.163,00 zł. Wniosek złożony w ramach ogólnopolskiego programu wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał pozytywną ocenę formalna i merytoryczną. Dzięki temu od rolników, którzy zgłosili swój udział w projekcie zostaną odebrane : folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BIG BAG. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2020 roku, z terenu gminy unieszkodliwionych zostanie 38,325 Mg odpadów. O szczegółach jego realizacji każdy z rolników biorących udział w projekcie zostanie poinformowany indywidualnie.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc.
w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się
o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

źródło: Gmina Zadzim

Od 1 maja wreszcie z wędką na łowisko „Kaczka”. Co nowego na stanicy wędkarskiej w Człopach?

Od 1 maja br. ponownie można wędkować na terenie lokalnego łowiska „Kaczka” w miejscowości Człopy. Na ten dzień miłośnicy wędkowania czekali z niecierpliwością, bo piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu nad wodą i oddawaniu się swojej pasji, a zauważalna każdego dnia, począwszy od początku majówki, obecność amatorów wędkarstwa przy akwenie na starorzeczu, jest tego najlepszym dowodem.

Departament Rybołówstwa poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał do 19 kwietnia br. Rząd tego konkretnego zakazu nie przedłużył, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia wędkarzom przywrócono możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich.

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust, czy zachowanie dystansu od innych osób, o czym przypomina kol. Dariusz Adamiak, prezes Koła Wędkarskiego nr 16 PZW w Uniejowie:

– Proszę wszystkich wędkarzy o rozwagę i odpowiedzialność. Zachowujmy odpowiednie odległości, nie grupujmy się, na spotkania przyjdzie jeszcze czas, nośmy maseczki w miejscach nakazanych, stosujmy się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Rozporządzenie, które aktualnie obowiązuje poniekąd pozwala nam na prowadzenie połowów amatorskich, ale to od nas będzie zależało jak długo to potrwa i ile będziemy mogli cieszyć się tą przyjemnością.

 

Zmiany na terenie stanicy

Nawiązując do relacji z ubiegłorocznego spotkania podczas Wigilii wędkarzy Koła nr 16 PZW w Uniejowie, w której prezes Adamiak opowiadał o okresie zimowym jako czasie, w którym członkowie koła co prawda chowają wędki w oczekiwaniu nadejścia wiosny, co nie oznacza absolutnie braku jakiejkolwiek aktywności. Wbrew przeciwnie, to czas na wykonanie remontów na terenie stanicy oraz przeprowadzenie konserwacji nadbrzeża wraz z późniejszą wycinką odrostów, aby stanowiska łowieckie na powrót nie zarosły krzakami.

Podczas pierwszej w tym roku i sezonie wędkarskim wizyty na stanicy przy łowisku „Kaczka” w Człopach, w niedzielę zamykającą długi majowy weekend, zauważyliśmy sporo zmian, które pojawiły się na terenie zarządzanym przez Koło Wędkarskie nr 16 PZW w Uniejowie od ostatnich zawodów, przeprowadzonych na jesieni ubiegłego roku. Przede wszystkim, pierwszy rzuca się w oczy szyld łowiska i regulamin, zawieszony wewnątrz drewnianej tablicy tuż pod nim. To dzieło kol. Piotra Pająka, stolarza i członka koła, który wykonał oba elementy we współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią reklamową „Studio W” z Uniejowa.

Pozostając w temacie prac stolarskich, należy wspomnieć o ogrodzeniu, którego całkiem spora część powstała od strony tarliska i stanowisk wędkarskich nr 1, 2, 3…

Dotychczasowe zabezpieczenie przed kłusownikami i ewentualnymi aktami wandalizmu, których na szczęście jak dotąd nie zanotowano na terenie stanicy, wspiera od niedawna rozbudowany monitoring. Zarówno obraz z kamer, jak i sygnał z umieszczonej w pobliżu fotopułapki, są na bieżąco udostępniane na urządzenia komórkowe członków tutejszej Społecznej Straży Rybackiej, która współpracuje z policją. Ponadto, jak poinformował nas kol. Rafał Przybylak, komendant Społecznej Straży Rybackiej w Uniejowie, łowisko jest dodatkowo obserwowane co kilka dni za pomocą drona oraz w czasie częstych wizyt samych wędkarzy, zrzeszonych w straży społecznej. To powinno skutecznie odstraszyć amatorów kłusownictwa.

Na terenie stanicy wędkarskiej zeszłoroczne nasadzenia tujami (wykonane przez kol. Alberta Niedźwiedzkiego, wiceprezesa koła), wzbogaciły kolejne młode okazy drzew. W planach są kolejne nasadzenia, które pojawią się przy łowisku wkrótce, po uprzednim przygotowaniu podłoża. Warto w tym miejscu wspomnieć o przeprowadzonej w ubiegłym sezonie przecince na terenie niewielkiego, sąsiadującego ze stanicą lasku, za co podczas jednego ze spotkań dziękował właściciel działki. Jak widać, dzięki aktywności koła, zyskuje nie tylko samo łowisko, ale i jego najbliższe otoczenie.

Więcej aktualnych zdjęć z łowiska na końcu artykułu (pod regulaminem).

Prezes Dariusz Adamiak kieruje serdeczne podziękowania dla członków koła, którzy wzięli udział w wiosennych pracach porządkowych na terenie stanicy wędkarskiej łowiska „Kaczka” w Człopach: wiceprezesa Alberta Niedźwiedzkiego, Piotra Pająka, Rafała Przybylaka, Mirosława Pietrzaka, Jana i Ryszarda Garasimowiczów, Tomasza Bartosika, Piotra Walczaka, Kamila Zielonki, Mirosława Leśniewskiego, Dominika Leśniewskiego, Mateusza Pająka oraz Zbigniewa Kuglarza.

Na koniec APEL ZARZĄDU KOŁA NR 16 PZW W UNIEJOWIE:

Uczulamy, aby każdy zabierał ze sobą śmieci – na co słusznie zwrócili ostatnio uwagę najmłodsi wędkarze zrzeszeni w naszym kole. Prosimy o społeczny dozór podczas wędkowania – jeśli widzicie coś niepokojącego lub jesteście świadkami wykroczeń/przestępstw, alarmujcie, dzwońcie bezpośrednio do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Uniejowie – 600 945 111 lub na Policję.

(MB)

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ