WIEŚCI Z POWIATU

0
70
views

 

ŁODR zs. w Bratoszewicach serdecznie zaprasza na szkolenie z

Możliwości pozyskiwania dofinansowań przez Koła Gospodyń Wiejskich
Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
28 listopada 2019, godz 9.00, Urząd Gminy w Zadzimiu

źródło: Gmina Zadzim

 

 

Otworzyli oficjalnie drogę uroczystym przecięciem wstęgi

W środę, 27.11.2019 r dokonano  uroczystego otwarcia nowej drogi asfaltowej w Kozankach Wielkich oraz nowego odcinka drogi powiatowej na odcinku Wielenin  – Mniszew, częściowo realizowanej przy udziale Gminy Uniejów.

Z nowej drogi w Kozankach mieszkańcy korzystają już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz dokonano uroczystego otwarcia. Prawie 800-metrowy odcinek jezdni został pokryty nawierzchnią bitumiczną na szerokości aż 5 metrów. Wcześniej droga była pokryta jedynie kruszywem.

Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach: w pierwszym powstał odcinek drogi, wykonano korytowanie, podbudowę, odtworzono i wykonano nowe rowy, zjazdy do gospodarstw z betonowymi przepustami oraz betonową przeprawę wodną na rzece Pisi. W drugim etapie natomiast utwardzono i pokryto warstwą bitumiczną przygotowaną powierzchnię. Wykonano również pobocza oraz roboty wykończeniowe, obejmujące m.in. oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ze środków PROW kwotą 552 tys. zł, natomiast łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad milion zł. Jednym z kryteriów przyznania pomocy finansowej było wykonanie zadania w porozumieniu z Powiatem; mowa o drodze biegnącej przez wieś aż do wlotu w drogę powiatową. Tym samym zrealizowano odcinek o dł. 350 metrów z dofinansowaniem przez Gminę Uniejów w wysokości 70 tys. zł. Wartość robót całego odcinka to ponad 210 tys. zł.

Powiat Poddębicki ze swej strony wykonał drogę na odc. Wielenin – Miniszew i zrealizował odcinek o długości 1,5 km.
Podczas wystąpień zarówno Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, Senator Przemysław Błaszczyk, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Piotr Majer – Wicestarosta Powiatu Poddębickiego  wielokrotnie podkreślali rolę współpracy, w ramach której udało się zrealizować przedsięwzięcie.


Poświęcenia obu dróg dokonał ks. Jarosław Olszewicz, Proboszcz Parafii Wielenin.

Droga potrzebna była choćby ze względu na dużą ilość okolicznych pól uprawnych i co za tym idzie, spory ruch maszyn rolniczych: ciągników, kombajnów itp. Wykonana w wysokim standardzie droga umożliwi bezkolizyjny przejazd pojazdów rolniczych, nawet tych wielkogabarytowych.

To nie koniec planowanych inwestycji. Jak podkreślał Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, kolejną będzie przebudowa drogi w miejscowości Hipolitów. Zostanie wykonana tam podbudowa, a następnie nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej wraz z poboczami oraz zjazdami do nieruchomości.

W uroczystościach ponadto udział wzięli: Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Kozłowski Piotr – Członek Zarządu, Danuta Pecyna – Radna Powiatu w Poddębicach, Teresa Dębska – Naczelnik Wydziału Dróg Powiatu Poddębickiego, Beata Przybylska – Radna i Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz Parafii w Wieleninie, Jan Zawadzki – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach (wykonawca drogi gminnej), Roman Dudkowski – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Wojciech Głowacki – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Tadeusz  Warych – były Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Zbigniew Domowicz – Sołtys Zaborowa, Stanisław Szczepuła – Sołtys Kozanek Wielkich, Marian Kawecki – były Sołtys Pęgowa, Mirosław Kolasa – Sołtys Wielenina, Andrzej Trzebiński – były Sołtys Wielenina, Grzegorz Szafarz – Sołtys Wielenina Kolonii, Bogdan Marciniak – Prezes OSP Wielenin, Grzegorz Bartoszewski – Dyrektor Regionu Wschód, Firma COLAS Polska Sp. z o.o., Paweł Stepień – Kierownik budowy, Jacek Owczarczak – kosztorysant oraz mieszkańcy.

(A.Ow.)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ