Uwaga Uniejów i okolice. Rusza konkurs na funkcję społeczną Dworku w Uniejowie. Zgłoś swój pomysł!

0
21
views

Już dziś, 14 lutego, rusza nabór zgłoszeń w II Konkursie Nasz Zabytek Fundacji Most the Most w Łódzkiem. Przez 3 tygodnie – do 7 marca – organizator czeka na pomysły mieszkańców Uniejowa i okolic na funkcję społeczną Dworku w Uniejowie (siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury),  który wygrał I Konkurs Nasz Zabytek.

 

Pomysły można zgłaszać przez elektroniczny formularz dostępny na stronie: www.mostthemost.pl lub przez telefon: 22 47 55 111 / +48 517 884 088. Zgłoś pomysł!

„Nasz Zabytek” to konkurs dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy I konkursu w Łódzkiem od 29.10.2021-26.11.2021 r. zgłaszali Fundacji zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Fundacja otrzymała ponad 441 zgłoszeń na 23 zabytkowe obiekty. Po ogłoszeniu zwycięzcy I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej Dworku w Uniejowie. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w I Konkursie organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców, bo tym konkursie to właśnie oni mają wpływ na to, jak zabytek będzie im służyć przez następne lata.

Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem Dworku w Uniejowie, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.

Jak zgłosić pomysł?

Zastanów się czego brakuje w Twojej okolicy. Może to miejsce spotkań, wystaw, koncertów, kafejka internetowa czy sala do gier? Możliwości jest całe mnóstwo, a kto zna lepiej Wasze potrzeby niż Ty i inni mieszkańcy Twojej gminy?

Pomyśl jak uzasadnisz swój pomysł? Odpowiedz jak jego realizacja:

  • będzie służyć mieszkańcom?
  • uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? kto będzie mógł korzystać z nowej funkcji zabytku?
  • może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

Gotów? Jeśli tak, to czas podzielić się Twoim pomysłem. Wejdź na stronę: Nasz Zabytek , kliknij na formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i  wyślij.

Jeśli nie masz dostępu do internetu, zadzwoń do nas i zgłoś swój pomysł.

22 47 55 111 lub +48 517 884 088 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Masz pytania? Wyślij je na adres NaszZabytek@mostthemost.pl

Zgłoszone? Świetnie! Teraz zachęć innych, żeby również przesłali swoje zgłoszenia. Mają ten sam pomysł? Tym lepiej. To znaczy, że myślicie podobnie. Im więcej zgłoszeń na tę samą funkcję, tym bardziej pokażecie, że właśnie ten pomysł powinien zostać zrealizowany.

O Konkursie Nasz Zabytek

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już konkursy w  województwach: dolnośląskim, i podlaskim. Aktualnie trwają konkursy w województwach: łódzkim i kujawsko-pomorskim (II Konkurs) oraz lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko mazurskim (I Konkurs). W kolejnych miesiącach 2022 r. będą sukcesywnie ogłaszane konkursy w innych województwach. Zgłaszane w konkursie zabytki te można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/.

Zwycięzca I Konkursu w Łódzkiem

Dworek w Uniejowie

Późnoklasycystyczny dworek z 1845 roku znajduje się na terenie miasta Uniejów, przy ulicy Targowej. Jego właścicielami była rodzina Hofmajstrów, spokrewniona z Tollami dawnymi zarządcami Zamku Uniejowskiego. Dworek zbudowany jest na klasycznym planie prostokąta. Między drzwiami, a oknami poddasza znajduje się gzyms, na którym umieszczono datę powstania dworku. Po wojnie w budynku znajdował się Ośrodek Zdrowia, a później służył jako siedziba  GS Samopomoc Chłopska (znajdowały się tu pomieszczenia biurowe, magazyny i skupy). Do czasów współczesnych zachował się tylko w części układ pomieszczeń.

Po wyremontowaniu budynku od 1987 roku do dzisiaj w dworku znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – centrum kultury w gminie Uniejów. Jego pomieszczenia zostały przysposobione na pracownie, sale prób zespołów muzycznych, biura, miejsca spotkań m.in stowarzyszeń, organizacji, UTW. Prowadzone są całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W budynku znajduje się również Szkoła Muzyczna I stopnia.

Budynek, który, od 34 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów wymaga modernizacji i dostosowania mi.in dla osób niepełnosprawnych, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej. 

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

 

Propozycje KRUS na ferie

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikaniaFerie to okres, w którym dzieci więcej czasu spędzają na terenie gospodarstwa. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia dwie propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców.

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

  1. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Pierwszą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach szkół podstawowych, jest dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówki Terenowe, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Hasło „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem konkursu nawiązuje do najczęściej występujących wypadków przy pracy rolniczej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 1 kwietnia 2022 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie www.krus.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.plInformacji na temat konkursu udzielają również wszystkie Placówki Terenowe KRUS z województwa łódzkiego.

 

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła również III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków w gospodarstwie rolnym. Regulamin konkursu został przesłany do szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.krus.gov.pl

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 15 marca 2022 r. na adres e-mail: lodz@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).Troje laureatów w województwie łódzkim z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.pl

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS. Dzięki nim młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i zdobyć atrakcyjne nagrody.

 

Uniejów w Partnerskiej Inicjatywie Miast

Uniejów znalazł się w gronie szczęśliwców II edycji projektu „Partnerska Inicjatywa Miast  na lata 2021-2023” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu Strategii Rozwoju. Partnerem merytorycznym jest Bank Światowy.

– „Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) aktywizuje miasta do podejmowania działań rozwojowych. Miasta i zespoły projektowe mogą dzięki PIM poszerzyć wiedzę i budować kompetencje we współpracy z innymi miastami oraz ekspertami i specjalistami” – czytamy na stronie Ministerstwa.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do projektu w sieci „Miasto zielone”. Jesteśmy w gronie 28 miast uczestniczących w pracach sieci: 8 miast należy do sieci cyfrowej, 10 do sieci inicjatyw PPP oraz 10 do sieci zielonej. Projekt rozpoczął się w zeszłym tygodniu konferencją oraz warsztatami dla poszczególnych sieci. Spotkanie zostało zorganizowane w formule online.

Podczas konferencji inaugurującej, którą otworzył Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Grzegorz Puda w dniu 9 lutego br., została podsumowana edycja pilotażowa Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM), przedstawiono założenia projektu na lata 2021-2023 oraz zaplanowane działania w obrębie poszczególnych sieci.

W drugie części spotkania odbyły się warsztaty, w czasie których reprezentacji miast zaprezentowali się i swoje miasta oraz doświadczenia w danej dziedzinie – Uniejów w sferze zielonej oraz oczekiwania dotyczące pracy sieci. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją sieci zielonej i planami ulepszeń PIM jako szansy wypracowania rozwiązań dla administracji.

Korzyści z udziału w PIM w obszarze tematycznym „Miasta zielone” to:

– współpraca pomiędzy samorządami i wymiana dobrych praktyk w zakresie koncepcji zielonych miast,

– współdziałanie z partnerami zagranicznymi i wymiana dobrych praktyk w zakresie koncepcji zielonych miast (wizyty studyjne),

– stworzenie dokumentu Miejskiej Inicjatywy Działania, który wraz z opracowaną koncepcją „Zielonego Uniejowa” może być przydatny podczas wnioskowania w konkursach dotyczących: ekologii i ochrony środowiska,– włączenie społeczności lokalnej i partnerów gospodarczych do działań gminy na rzecz zielonego Uniejowa,

– wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu odporności miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne,

– zwiększenie efektywności w realizacji celów przyjętych dla gminy w innych dokumentach programowych i strategicznych (zwłaszcza jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, który jest obecnie priorytetem w dokumentach strategicznych),

– utworzenie Plan Ulepszeń przy udziale eksperta tematycznego z Banku Światowego, na podstawie opracowanego dokumentu Miejskiej Inicjatywy Działania i spotkań z innymi miastami w ramach sieci „Miasto zielone”,

– udział w zagranicznej wizycie studyjnej w jednym z krajów europejskich oraz w Światowym Forum Miejskim w Katowicach w 2022 roku (arena dialogu między miastami z udziałem innych interesariuszy jak: organizacje i instytucje krajowe i międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa szczebla regionalnego oraz środowiska naukowe).

W projekcie PIM Bank Światowy zapewni doradztwo uczestniczącym miastom w wypracowaniu konkretnych rozwiązań inwestycyjnych oraz regulacyjnych w ramach sieci, które umożliwiają miastom sieciowanie oraz wzajemną naukę.

Eksperci Banku Światowego będą uczestniczyć we wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach projektu oraz wspierać MFiPR na każdym etapie jego realizacji. Bank Światowy zapewni doradztwo tematyczne w ramach tematów przekrojowych, które zostaną poruszone w czasie zaplanowanych warsztatów.

Miasta mogą liczyć na wsparcie doradcze, rozwijające zagraniczne wizyty studyjne oraz przedstawienie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie tematycznym prac sieci. Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się w wariancie stacjonarnym lub hybrydowym (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) oraz spotkań online – jak to inaugurujące przedsięwzięcie.

Projekt będzie realizowany do końca marca 2023 r. Termin realizacji może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Uniejów ma na celu realizację polityki zielonego miasta poprzez stworzenie miejsca przyjaznego jego użytkownikom oraz respektującego wymogi zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Działania władz Uniejowa dążą do poprawy estetyki i wizerunku miasta oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu w uzdrowisku termalnym. Dlatego też zdecydowaliśmy się aplikować o udział w przedstawionym programie, aby skorzystać z doświadczenia innych, stworzyć przestrzeń nowoczesną oraz proekologiczną w mieście.

Jednym z działań zmierzających do stworzenia nowoczesnego i zielonego miasta jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzeni publicznej pn. „Zielony Uniejów – Thermal resort”.

Koncepcja zakłada rozwój miasta poprzez połączenie lewo- i prawobrzeżnego brzegu Warty zielonymi ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi, a tym samym doprowadzić do ożywienia gospodarczego. Stawiamy na stworzenie i umocnienie zielonej infrastruktury w celu uzyskania korzyści dla środowiska, gospodarczych i społecznych, poprawę wizerunku i estetyki, dostosowanie lub przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej i miejskiej w taki sposób, aby tworzyła harmonię z otoczeniem, podkreślała charakter zabudowy historycznej i śródmiejskiej miasta. Powstanie przyjaznych ciągów komunikacyjnych typu woonerf („ulice do mieszkania”) zakłada ożywienie w zabytkowej części miasta. Teren ujęty w opracowaniu obejmuje ulice: m.in. Kościelnicką, Bojakowskiej, Spacerową, Orzechową, bp. Owczarka, Ogrodową, Turecką i Targową.  Pierwszą ulicą zrewitalizowaną według nowej koncepcji będzie ul. Dąbska, której przebudowa rozpoczęła się niedawno…

(MP)

 

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie na inwentaryzację folii oraz innych odpadów rolniczych

Gmina Uniejów otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Przed złożeniem stosownego wniosku rolnicy z terenu gminy Uniejów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, do końca czerwca składali informacje o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów.

Po zebraniu danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych, szacunkowy całkowity koszt zadania wyceniony został na kwotę 61 927 zł.

Kolejnym krokiem było złożenie przez gminę Uniejów stosownego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Decyzją powyższej instytucji gmina Uniejów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 57 340 zł. Środki te przeznaczone zostaną na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Należy jednak zaznaczyć, że odpady te rolnicy zobowiązani będą dostarczyć we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę.

Termin rozpoczęcia zbiórki przypada na 1 kwietnia br., a dokładny harmonogram dla poszczególnych miejscowości zostanie ustalony w najbliższym czasie.

A.Ol.

źródło: Gmina Uniejów

 

Poprzedni artykułPomoc dla Wiktorii
Następny artykułHANDLOWIEC ZNIKA
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ