Uniejowskie ulice w duchu woonerf. Jest już koncepcja zagospodarowania

0
16
views

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz zaprezentował koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania przestrzeni publicznej pn. „Zielony Uniejów- Thermal resort”. Założenia wstępne są oryginalne, ciekawe, a przy tym bardzo zielone.

 

Koncepcja Zielonego Uzdrowiska wyrosła na gruncie wnikliwej analizy potencjału turystycznego, którą gmina umiejętnie wykorzystuje od ponad dekady w oparciu o predyspozycje naturalne i dziedzictwo historyczne. Celem nadrzędnym jest opracowanie spójnej polityki zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli na rozwój miasta poprzez połączenie lewo i prawobrzeżnej Warty, wpłynie na jego wizerunek i estetykę. Wszystko to w duchu ekologicznym, stawiającym na tworzenie i umacnianie zielonej infrastruktury jako narzędzia wykorzystującego przyrodę w celu uzyskania korzyści dla środowiska, gospodarczych i społecznych.

Teren poddany opracowaniu obejmuje ulice śródmieścia: m.in. ul. Kościelnicę, Bojakowskiej, Spacerową, Orzechową, bp. Owczarka, Ogrodową, Turecką, Targową, natomiast pierwszą ulicą zrewitalizowaną według nowej koncepcji będzie ul. Dąbska.

„W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że Wojewoda Łódzki – pan Tobiasz Bocheński przyznał dotację w kwocie blisko 1,2 mln zł na przebudowę i remont tejże ulicy. Poprawa widocznego gołym okiem złego stanu technicznego to jedno, ale chcemy też, aby aranżacja ulicy stała się przykładem tego, jak mogą wyglądać przestrzenie publiczne w Uniejowie” – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Ulice do życia

Mając na względzie potencjał miejsca, Burmistrz Uniejowa odbył konsultacje, podczas których wraz z architektami oraz Radnym Tomaszem Wójcikiem rozważali możliwe do wprowadzenia zmiany, a ich efektem jest koncepcja w duchu Woonerf (czyt. „woonerf”), dostępna dla Państwa w całości jako plik pdf. Znaleźć w niej można m.in. przykłady z zagranicy oraz propozycje, jak śródmiejskie ulice mogłyby się nadawać do przekształcenia w duchu woonerf.

Przykładowa wizualizacja dla ulicy Bogumiła

Ta tajemniczo brzmiąca nazwa pochodzi z języka holenderskiego i oznacza dosłownie „ulice do mieszkania/do życia”. Pierwsze tego typu inwestycje powstały w latach 70. XX wieku właśnie w Holandii.
Woonerf polega na takim przekształceniu ulic, aby zachowały one ograniczoną funkcję komunikacyjną, dając pierwszeństwo pieszym i rowerzystom. Woonerf pozwala, aby ulica była nie tylko ładniejsza m.in. za sprawą nowej zieleni, ale też bezpieczniejsza i mogła spełniać funkcje rekreacyjne, dlatego jest przy niej dużo ławek, stojaków na rowery, placów zabaw oraz drzew i trawników.
Nowe podejście polega m.in. na zrezygnowaniu z klasycznego podziału na jezdnię i chodnik na rzecz wspólnej przestrzeni, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców. Woonerfy popularne są nie tylko w Holandii, ale także w Skandynawii i Niemczech. W Polsce pierwsze tego typu rozwiązania wprowadzono w 2017 r. w Łodzi, a w 2019 r. w Gdyni.

Jeszcze więcej zieleni

Ważnym aspektem woonerfów jest wprowadzenie zielonej infrastruktury, dzięki której w mieście powstają nowe zielone korytarze w miejskiej zabudowie. Koncepcja Zielony Kurort zakłada obsadzenie ulic drzewami, posadzenie żywopłotów, szpalerów, tworzenie zielonych ścian.

Zieleń w mieście reguluje mnóstwo aspektów, wpływających na jakość klimatu. Dzięki niej zdrowie ludzkie może być chronione przed uciążliwościami, które człowiek emituje na własne życzenie. Warto przy tym zaznaczyć, że wbrew obiegowemu przeświadczeniu, nie tylko roślinność wysoka ma dobroczynny wpływ na bioklimat. Wprawdzie korony drzew to doskonały rezerwuar cienia w upalny dzień, a według literatury naukowej efekt transpiracji (parowania i zwiększania wilgotności) jednego dużego drzewa można przyrównać do wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyzatorów pracujących około 24 godzin na dobę. Jednak, niska roślinność (trawniki, niska zieleń przy ciągach komunikacyjnych) jest najefektywniejsza pod względem tzw. przewietrzenia ulic, co w istotny sposób zapobiega powstawaniu smogu.

Spokojna rewolucja

Woonerf czerpie bardzo wiele z możliwości, jakie daje znak D-40 „strefa zamieszkania”, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego z naciskiem na wyciszenie ruchu samochodowego. Tym większe szanse mają projektanci na reinterpretację możliwości równoczesnego uspokojenia ruchu i ożywienia ulic w obszarze zurbanizowanym poprzez wdrożenie idei woonerf. W odniesieniu do Uniejowa oznacza to częściową zmianę organizacji ruchu części ulic i dostępności miejsc parkingowych.

– „Nie planujemy spektakularnych ograniczeń dla ruchu samochodowego, ale zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja być może nie od razu przypadnie wszystkim do gustu, dlatego ten długoletni projekt poddajemy do dyskusji społecznej. Spowolnienie ruchu wynika częściowo z oczekiwań samych mieszkańców, którzy składają w magistracie wnioski w tym zakresie. Odcinkowe wprowadzanie uspokojonego ruchu w ramach woonerfów jest niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa i natężania hałasu. Dlatego może warto spróbować powalczyć z własnymi przyzwyczajeniami na rzecz integracyjnej społecznie i pełnej zieleni przestrzeni” – kontynuuje burmistrz.

Przykładowa wizualizacja dla ulicy Kościelnickiej

Zielony Uniejów ma szansę stać się kolejnym etapem zmiany wizerunkowej miasta. Metamorfozy ulic to propozycja zarówno dla mieszkańców, ale też dla turystów i zachęcenie ich, aby przyjeżdżając do Uniejowa korzystali nie tylko z dobrodziejstw strefy zdrojowej, ale spacerowali po mieście, zaglądając do innych stref rekreacji i wypoczynku, pozwalając jednocześnie rozwijać biznesy lokalnym przedsiębiorcom. Jak pokazuje przykład pierwszego woonerfu – ul. 6 Sierpnia w Łodzi, przekształcenie ulicy w krótkim okresie przyczyniło się do zwiększenia zysku przedsiębiorców nawet o 30% i wartości nieruchomości o 10%*.

Koncepcja Woonerf docelowo ma znaleźć także zastosowanie dla uniejowskiego Rynku.

Rynek zachowa swoje funkcje historyczne, ale chcemy mu nadać nowe funkcje społeczne, aby oddziaływał na część zurbanizowaną, jako całoroczne miejsce integracji społecznej, atrakcyjne dla różnych grup pokoleniowych. To ma być przestrzeń dynamiczna, zaprojektowana tak, aby tworzyć jedną wielką scenę, na której mogłyby się znaleźć podesty z inteligentnym podświetleniem LED, wykorzystywane jako siedziska lub sceny pod występy artystów. Można by postawić ławeczki tzw. plotkarki, na których ludzie siedzą zwróceni do siebie twarzą. Oprócz planowanych ciągów zieleni, zamierzamy podkreślić nasz uniejowski skarb, a więc wody geotermalne z uwzględnieniem normalnej wody, bo z oczywistych względów, w zależności od pory roku, woda musi być ogrzewana lub schładzana. Jest to trudniejsze technologicznie, ale pozwoliłoby stworzyć coś na kształt całorocznego Spa, w którym mieszkańcy i goście mogliby np. moczyć stopy” – powiedział burmistrz.

Zielony Uniejów – Thermal Resort to wreszcie element proekologicznej i innowacyjnej gospodarki, którą gmina konsekwentnie od dawna realizuje, podejmując działania mające na celu zmniejszenie kosztów energii poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Ważnym narzędziem i szansą na rozwój gospodarczy miasta stała się Geotermia i jej wszechstronne wykorzystanie wody geotermalnej w kontekście rozwoju turystyki uzdrowiskowej i rekreacji, ale też do celów ciepłowniczych – do ogrzewania budynków prywatnych i użyteczności publicznej. Ponadto, od 2014 roku Uniejów produkuje energię elektryczną oraz ciepło we własnej elektrociepłowni, używając do jej przesyłu własnych linii energetycznych. Gmina stanowi swego rodzaju wyspę energetyczną, spełniając w większości warunki, które stawia Unia Europejska i dostosowuje się do dyrektyw w zakresie klimatu, produkując energię i ciepło ze źródeł własnych.

-„Idzie nowa perspektywa środków unijnych. Po inwestycjach wodnokanalizacyjnych nie musimy już inwestować w te przedsięwzięcia, więc możemy zmienić płaszczyznę wydawania środków. Powinniśmy przygotować projekty pod kolejne inwestycje i w miarę możliwości maksymalnie wykorzystać przyznane dotacje. To szansa, której nie powinniśmy zmarnować” – reasumuje burmistrz Józef Kaczmarek.

*P. Dominiak, Przekształcenia urbanistyczne typu woonerf na przykładzie ulicy 6 Sierpnia w Łodzi, 2015 r.

 

Wojewoda Łódzki przyznał dofinansowanie na przebudowę ul. Dąbskiej

Przebudowa Ul. Dąbskiej znalazła się na liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Uniejów pozyskała wsparcie w wysokości blisko 1,2 mln zł.

 

Mowa o drodze gminnej o długości około 200 m prowadzącej od niedawno przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Dąbska/Polna w Uniejowie) do Rynku wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową.

Odcinek cechuje się bardzo złym stanem technicznym, z widoczną spękaną nawierzchnią jezdni, ubytkami, nierównościami oraz kałużami, co doskonale widać po opadach deszczu. Nie inaczej jest z chodnikami, których nawierzchnia jest niejednolita pod względem zastosowania materiału, niemal w całości popękana i z licznymi ubytkami. W chwili obecnej to najbardziej zaniedbany odcinek na terenie miasta.
Włodarz Uniejowa już od dawna zabiegał, aby podjąć działania, które podniosłyby parametry użytkowe dla tego odcinka, prowadził rozmowy z poprzednimi władzami powiatowymi, ale niestety nie udało się wypracować żadnego racjonalnego rozwiązania problemu.

W odpowiedzi na apele z naszej strony, nie otrzymywaliśmy żadnych propozycji. Wobec takiej postawy ówczesnego starosty Ryszarda Ryttera, która ku naszemu zdziwieniu zyskała wsparcie ze strony niektórych radnych z terenu gminy Uniejów oraz byłej Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych, my pozostawaliśmy bezsilni, a drogi, chodniki i skrzyżowania niewyremontowane – przypomina burmistrz Józef Kaczmarek.

Dopiero zawarte w 2019 r. porozumienie z obecnym Zarządem Powiatu stworzyło szanse na podjęcie działań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, a przyznana dotacja pozwoli ten plan urzeczywistnić.

Jeśli chodzi o zakres przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności uwzględnia ono stan techniczny. Na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,5 m nawiązując tym samym do pobliskiego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W ramach zagospodarowania powstanie wyspa dzieląca na jezdni, zaplanowano także ścieżki rowerowe. W obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi staną dwa doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych, informujące kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu. Wreszcie, stare nawierzchnie zostaną rozebrane, w ich miejsce powstaną nowe chodniki wykonane z kostki granitowej, a jezdnia zostanie pokryta nawierzchnią tzw. SMA czyli mieszanką mastyksowo-grysową. Oznaczenie SMA, opracowane pierwotnie w Niemczech, można przetłumaczyć jako mieszanka „technicznie optymalizowana pod kątem redukcji hałasu” lub po prostu, jako „ciche SMA”. To rozwiązanie, które jest kompromisem pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na koleinowanie przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia hałasu.

Na tym nie koniec przedsięwzięcia; ul. Dąbska będzie też pierwszą inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zielony Uniejów – Thermal Resort”, który przewiduje powstanie na terenie miasta ekologicznych przyczółków i żywych, zielonych dekoracji promujących przesłanie potrzeby dbania o czyste środowisko i klimat. Nie od dziś wiadomo, że roślinność jest niezwykle ważnym komponentem środowiska w przestrzeni miejskiej. Oprócz tego, że cieszy oko, pełni istotną funkcję klimatyczną przyczyniając się do poprawy jakości powietrza – rośliny pochłaniają nie tylko popularny dwutlenek węgla, ale też inne gazy toksyczne dla ludzi, takie jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon czy tlenek węgla.
Ul. Dąbska będzie więc pierwszym, skierowanym do mieszkańców oraz Gości działaniem potwierdzającym, że przyszłość planety nie jest nam obojętna, a hasło „Uniejów – w zgodzie z przyrodą” znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnych, zaplanowanych do realizacji inwestycjach.

Przebudowa drogi gminnej jest spójna z podjętymi i prowadzonymi już od kilku lat przez władze gminy działaniami zmierzającymi do poprawy gminnej infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej. Na zadanie inwestycyjne dot. przebudowy ul. Dąbskiej gmina pozyskała blisko 1,2 mln zł.

Składam na ręce pana Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego serdeczne podziękowania za wsparcie dla naszych działań, które są tak potrzebne uzdrowisku. Koszt realizacji przedsięwzięcia w całości spoczywa na barkach gminy, zarówno pod kątem opracowania dokumentacji technicznej, jak i późniejszych, faktycznych prac budowalnych. Tym bardziej cieszę się, że nasz projekt znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem– mówi burmistrz.

Przedsięwzięcie bez wątpienia wpłynie na podwyższenie paramentów użytkowych ul. Dąbskiej, proponowane rozwiązania poprawią płynność ruchu, bezpieczeństwo jego uczestników, a planowana zieleń zwiększy walory estetyczne, dzięki którym szara ulica ma szansę stać się miejscem rekreacji.

A.Ow.

 

 

„W Uniejowie” nr 85/2021

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy ukazał się pierwszy tegoroczny numer kwartalnika „W Uniejowie” nr 85/2021, wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Udostępniamy Państwu poniżej najnowszą wersję elektroniczną czasopisma.

Nie znajdziecie Państwo w tym numerze relacji z wielkich cyklicznych imprez i mniejszych wydarzeń kulturalnych, bo takie nie mogły się odbywać. Łamy gazety wypełniają więc różne wspomnienia, które są kolejnymi cegiełkami dokładanymi do spisanej już historii Uniejowa i okolic. Otwierają je przeżycia pierwszych dni wyzwolenia miasta. Swoje miejsce mają wspomnienia lat szkolnych i saga rodu Kaszyńskich.

W kolejnym kąciku poetyckim zagościły tym razem wiersze „pandemiczne”, będące również wyrazem osobistych przeżyć poetki. Przypominamy, że w Wilamowie funkcjonowała poczta, kino, że stąd pochodzi nazaretanka posługująca w dalekiej Ameryce, a jeden z mieszkańców był społecznym korespondentem GUS.

Autorka cyklu „O tych, co się na muzyce znają” tym razem przedstawia nam uniejowianina-koncermistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. J. Wybickiego w Warszawie.

Wielką wartość poznawczą ma artykuł „Z orłem białym przez wieki”, który przed zbliżającym się Świętem 3 Maja może stanowić narzędzie edukacji dla najmłodszego pokolenia.

Redakcja zwraca również uwagę na fakt, że Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa ma za sobą 30 lat nieprzerwanej działalności, a przed nim kontynuacja…

Życzymy miłej lektury!

„W Uniejowie” nr 85/2021

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ