Uniejów realizuje kolejną drogę

0
23
views

Trwa postępowanie realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) – ul. Długiej w Uniejowie”. Chętni mają jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenie. Magistrat czeka na oferentów do 1 kwietnia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ul. Długiej, która jest niedawno powstałą droga wewnętrzną. Zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu, zakres przewidzianych prac obejmuje:

  • budowę drogi dojazdowej długości ok. 366 m i szerokości jezdni 5,0m o nawierzchni asfaltowej,
  • budowę chodników wraz z zjazdami z kostki betonowej
  • budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz podłączenie ich do istniejących słupów oświetleniowych
  • budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej
  • wykonanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  • Regulację wpustów ulicznych i studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłowniczej i termalnej.

Po stronie Wykonawcy będzie również zapewnienie przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych. Badania archeologiczne będą realizowane w strefie ochrony archeologicznej.

 

Inwestycja będzie realizowana z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Uniejów. Nie od dziś wiadomo, że modernizacja infrastruktury drogowej to jeden z kluczowych czynników wpływających korzystnie na rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

Ulica Długa docelowo połączy ulicę Targową z Dąbską i będzie przebiegać równolegle do ulicy Władysława Reymonta. Włączenie nowego odcinka w siatkę już istniejących ulic ma umożliwić wygodny dojazd mieszkańcom budującego się nowego osiedla mieszkaniowego w północnej części miasta, naprzeciwko osiedla 700-lecia, w pobliżu leśnych terenów rekreacyjnych. Nowa droga nie tylko zwiększy płynność i jakość ruchu kołowego, ale też poprawi bezpieczeństwo użytkowników pieszych i zmotoryzowanych.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz własnych Gminy. Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 700 tys. zł.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 01 kwietnia 2022 r.

A.Ow.

 

Gminny Konkurs Ortograficzny w Wilamowie

15 marca w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, który zorganizowały nauczycielki języka polskiego – Joanna Binkiewicz i Małgorzata Nitecka. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: klas V-VI oraz klas VII-VIII. Uczniowie najpierw pisali dyktando, a następnie rozwiązywali test ortograficzny.

Po wnikliwym sprawdzeniu prac konkursowych, komisja wyłoniła laureatów ortograficznych potyczek.
W kategorii klas V-VI MISTRZEM ORTOGRAFII została Nina Górka ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Natomiast tytuł WICEMISTRZA przyznano Barbarze Troczyńskiej (SP Uniejów), Mikołajowi Polipowskiemu (SP Wilamów) i Oliwii Kwiatkowskiej (SP Uniejów).

Z kolei, MISTRZEM ORTOGRAFII w kategorii klas VII-VIII została Izabela Rosik ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Tytuł WICEMISTRZA wywalczyli: Amelia Tomczyk (SP Uniejów), Jakub Koziński (SP Wielenin) i Kinga Jałkiewicz (SP Uniejów). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy, natomiast laureaci – symboliczne bilety na trzydniową wycieczkę.

Joanna Binkiewicz

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ