” PODNIEBNY PATROL” W AKCJI Z GRUPĄ SPEED

0
19
views

Są tacy kierujący, u których pośpiech zwycięża nad zdrowym rozsądkiem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. To oni stwarzają największe zagrożenie dla tych, których spotkają na swojej drodze, a także dla samych siebie i swoich pasażerów. Policjanci aby skutecznie eliminować piratów drogowych i chronić przed nimi wszystkich innych podróżnych i pieszych przeprowadzą dziś akcje z ziemi i powietrza.

W piątek 25 września 2020 roku odbędą się działania „ Podniebny patrol” . Do akcji ruszy policyjny helikopter oraz grupa Speed wspierana przez funkcjonariuszy z 4 powiatów. Skoncentrują się one głównie na terenie autostrady A2.  Będzie ona monitorowana z pokładu policyjnego śmigłowca wyposażonego w kamerę. Sygnał z kamer zostanie przekazany do policjantów w radiowozach rozlokowanych w różnych newralgicznych punktach, gdzie funkcjonariusze będą zatrzymywali kierowców, którzy popełnili wykroczenie. Szczególnym nadzorem obejmą samochody ciężarowe.

Policjanci zgodnie podkreślają, że  najważniejsze jest to, aby kierowcy nauczyli się, że nie warto łamać przepisów. Nie tylko wtedy, kiedy w pobliżu widoczny jest patrol.

 

 

 • Wnętrze policyjnego helikoptera
 • Policyjny helikopter

 

 

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY!

Dziś o godz. 10.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbył się briefing z udziałem mediów oraz przedstawicieli Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, inaugurujący 4. odsłonę akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”.

Instytucje zaangażowane w ogólnopolskie przedsięwzięcie reprezentowali: Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszek Gęsiak oraz  Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Policja wraz z partnerami zaproponowała, aby tegorocznej akcji pn. „Świeć Przykładem” towarzyszyło przesłanie „Bądź widoczny”. Wybierając hasło kierowano się tym, że korzystanie z  elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a  szczególnie pieszych, powinno być świadome. Samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

plakat promujący akcję infor,acyjno-edukacyjną Świeć przykładem, bądź widoczny

(Tekst: BRD KGP, Foto: KEP)

Inne teksty dotyczące akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”:

 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.
 • Konferencja prasowa "Świeć przykładem - bądź widoczny" z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarki, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszka Gęsiaka oraz Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorza Giemzy.

ROZDAWALI ELEMENTY ODBLASKOWE PIESZYM I ROWERZYSTOM

Policjanci ruchu drogowego z KPP w Poddębicach, w ramach działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Świeć przykładem – bądź widoczny”, wręczali elementy odblaskowe po to by piesi, rowerzyści byli bardziej widoczni na drodze.

Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest jednym z priorytetów. Niezależnie od pory roku, niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Natomiast rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w obowiązkowe oświetlenie oraz z niego korzystać od zmierzchu do świtu, w tunelu oraz w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej np. mgłą, opadami atmosferycznymi. Dlatego też poddębiccy policjanci w trakcie działań, wręczali rowerzystom i pieszym elementy odblaskowe, które są doskonałą formą zapewnienia widoczności na drodze. Funkcjonariusze sprawdzali również sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników. Nie obyło się niestety bez mandatów i pouczeń.

Przypominamy!

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć świadomość, że może zostać niezauważonym na drodze przez innego uczestnika ruchu. Tym samym sposób poruszania się po drodze powinien być dostosowany do warunków ruchu, zmniejszając ryzyko wypadku.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, w tym zmniejszać prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący ma także obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

TESTY DO POLICJI W 2020 – SPRAWDŹ, CO SIĘ ZMIENIŁO!

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w wielu sferach życia i utrudniła normalne funkcjonowanie większości urzędów w kraju. Modyfikacji uległy również zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o wstąpienie w szeregi Policji.

Pierwsza z nich dotyczy miejsca realizacji testów wiedzy oraz sprawności fizycznej, które od połowy lipca mogą być przeprowadzane również poza szkołami policyjnymi – w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego. Test wiedzy obejmuje jedynie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Policji. Wcześniej kandydat musiał wykazać się również znajomością materiałów na temat władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Kolejną ważną kwestią jest ważność testu multiselect, którą wydłużono z 12 do 24 miesięcy. Skrócono z kolei okresy karencji: testu sprawności fizycznej (z 6 do 2 miesięcy), niezdanego multiselectu (z 12 do 10 m.), niezdanej komisji lekarskiej (z 12 do 6 m.). Brak karencji przewidziano z kolei w przypadku: odmowy z powodu niezłożenia kompletu dokumentów i niepoddania się etapom i czynnościom. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej ważny jest bezterminowo od dnia jej przeprowadzenia. Dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymają osoby posiadające: tytuł ratownika – w tym ratownika medycznego (6 pkt); prawo jazdy kategorii B (6 pkt), a innej kategorii – 2 pkt; znajomość języka co najmniej na poziomie B2 (4 pkt).

Prościej nie znaczy łatwiej

To jednak nie koniec ułatwień, na które mogą liczyć kandydaci do służby w Policji. Nowością w łódzkim garnizonie są aktywne pokazy oraz tzw. doborowe czwartki.

– W każdy poniedziałek i środę na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi organizowane są spotkania z kandydatami, którzy pod okiem instruktora policyjnego z garnizonu łódzkiego mogą sprawdzić swój czas na torze sprawności fizycznej, popracować nad techniką wykonywanych ćwiczeń i skorygować błędy! Pokazy organizowane są dla osób, które już złożyły dokumenty do służby w Policji w garnizonie łódzkim – mówi mł. asp. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.

1 minuta 41 sek. na zaliczenie testu sprawności

Zdarza się, że zainteresowani służbą w szeregach łódzkiej Policji młodzi ludzie biorą kilkakrotnie udział w zajęciach. Największą trudność sprawia im zmieszczenie się w maksymalnym czasie przewidzianym na pokonanie toru sprawności fizycznej, czyli 1 minucie i 41 sekundach. Podczas niespełna dwóch minut uczestnicy testu muszą zmierzyć się min. z: przewrotami gimnastycznymi na materacu, przeniesieniem manekina o masie 28 kilogramów w wyznaczone miejsce, pokonaniem górą płotków lekkoatletycznych oraz skrzyń gimnastycznych, rzutem piłką lekarską o masie 3 kilogramów, a także biegiem tzw. wahadłem.

Zapisy na aktywne pokazy przyjmowane są pod nr tel. 47 841 13 65.
On-line o służbie w Policji

Kolejnym ułatwieniem dla kandydatów jest tzw. „Doborowy czwartek”, który odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom zainteresowanym służbę w Policji bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem Wydziału Kadr i Szkolenia na temat doboru i procesu rekrutacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi realizuje tego typu spotkania w formie rozmowy on-line!

– Osoby zainteresowane służbą w Policji przesyłają do nas szereg pytań związanych z naszą formacją, procesem rekrutacji, doborem do służby w Policji, itp. W związku z tym, staramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania w sprawie doboru do służby, a tym samym trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ w ostatnim czasie modyfikacji uległy przepisy regulujące proces rekrutacji – wyjaśnia mł. asp. Marta Mysur. – Tego typu transmisje odbyły się już dwa razy i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na czacie było z nami około 100 osób, a liczba wyświetleń zapisu rozmowy przekroczyła 10 tys.

Kolejne spotkanie on-line z kandydatami odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu tego roku. 5 listopada i 30 grudnia planowane są z kolei nabory do łódzkiego garnizonu Policji.

 

 

 • czworo policjantów, w tym dwie funkcjonariuszki. Wszyscy sa uśmiechnięci, w granatowych mundurach. Obok pies słuzbowy.W tle tarcze strzelnicy policyjnej.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ