Niepłacenie składek ZUS. Jakie są konsekwencje?

0
43
views

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa ma wpływ na sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorstw. Część z nich ma problemy z płynnością finansową i nie reguluje w terminie składek ZUS. Jakie z tego powodu grożą konsekwencje?

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa odcisnął swoje piętno na gospodarce. Zamknięte są niektóre sklepy, punkty usługowe. Nieczynne do odwołania są salony branży beauty, a z problemami zmagają się firmy logistyczne czy transportowe. Część firm szuka oszczędności na różne sposoby. Przedsiębiorcom brakuje pieniędzy na to, by w terminie płacić składki ZUS, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Jakie są sankcje za niepłacenie składek?

Każdy płatnik składek jesteś zobowiązany realizować określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca powinien terminowo opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.
Jeśli nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, to ZUS może zastosować sankcje oraz środki dyscyplinujące. Są to:

  • ukaranie karą grzywny,
  • naliczenie odsetek za zwłokę,
  • wymierzenie opłaty dodatkowej,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego.

Jeśli zaległości z tytułu opłacania składek sięgają już wielu miesięcy, ZUS może zastosować poważniejsze sankcje, do których zaliczają się:

  • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,
  • zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego,
  • wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji,
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  • złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze płacenia składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z elementów tarczy antykryzysowej. Ma to pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys związany z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, to złożenie wniosku. Można tego dokonać drogą elektroniczną, poprzez platformę PUE ZUS. Wniosek można pobrać tutaj.

Wniosek może być złożony także osobiście w placówce ZUS. Wystarczy wrzucić wniosek do skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS. Można także wysłać wydrukowany i wypełniony wniosek pocztą.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Jak informuje ZUS, wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

źródło: money.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ