Monografia „Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” już dostępna

0
46
views

W dniu 19 grudnia 2021 r. w ApartHotelu „Termy Uniejów” odbyła się promocja monografii poświęconej „Miastu Uniejów i regionowi spycimiersko-uniejowskiemu poprzez wieki” w dwóch tomach: I – do 1918 roku i II – lata 1918-2020, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa z prezes panią Urszulą Urbaniak na czele, pod redakcją prof. Jana Szymczaka, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi.

Patronat nad publikacją objął Burmistrz Miasta Uniejów – pan Józef Kaczmarek. Samorząd Gminy Uniejów oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie stanowią mecenat wydania. Uroczystość została połączona z jubileuszem 30-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

„(…) Cieszymy się, że dziś możemy spotkać się na promocji kolejnej monografii (poprzednia „Uniejów. Dzieje miasta” została wydana w 1995 roku – przyp. red.) Dziś usłyszymy głos wydawców, autorów, poznamy kulisy jej powstania. Będą ciekawostki, okazja do tego, aby podzielić się pierwszymi czytelniczymi wrażeniami. (…) Monografia nie powstałaby, gdyby nie wparcie i pomoc osób, instytucji, sponsorów, darczyńców” – tymi słowami rozpoczął uroczystość – Robert Palka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.

Następnie głos zabrała prezes p. Urszula Urbaniak: „Wielce Szanowni Goście, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa: Dobiegający końca Rok 2021 był jubileuszowy. Za nami 30 lat pracy na rzecz miasta i gminy Uniejów, w tym systematycznej działalności wydawniczej. Przed nami, mam nadzieję, kolejne owocne lata z naciskiem na współpracę międzypokoleniową. Zgromadziła nas tu promocja, długo oczekiwanej monografii Uniejowa i okolic. To właśnie ona oraz jej autorzy i osoby odpowiedzialne za skład graficzny są bohaterami występującymi w roli głównej. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia”.

Pani Prezes powitała uczestników uroczystości: Starostę Powiatu Poddębickiego – Małgorzatę Komajdę, Zastępcę Burmistrza Miasta Uniejów – Mirosława Madajskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Tomasza Wójcika, przedstawicieli Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Historycznego z byłą prezes prof. Jolantą Daszyńską i obecnym prezesem prof. Jarosławem Kitą, autorów monografii i zespół redakcyjny na czele z prof. Janem Szymczakiem; Aleksandrę Toll, przedstawicieli firm i zakładów wpisanych na listę sponsorów – dyrektora zarządzającego K-Flex Polska w Wieleninie-Kolonii – Bartłomieja Gröbnera, dyrektora ds. eksploatacyjnych w Geotermii Uniejów – Jacka Kurpika, przedstawicieli Nadleśnictwa Turek z byłą Nadleśniczą – Danutą Lewandowską i Leśniczym Leśnictwa Uniejów – Witoldem Ochapskim, emerytowaną Dyrektor Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział Uniejów – Cecylię Józefiak, Ewę i Piotra Perajów z firmy Ekoinżbud, Kazimierza Żurawskiego z firmy Wodner II, Beatę i Cezarego Janiaków z firmy Cembud, Gabriela Wagnera z restauracji Wabik, Michała Kubackiego z portalu www.uniejow.net.pl, darczyńców indywidualnych, Prezes Stowarzyszenia LGD „PRYM” – Jolantę Pęgowską, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Członka Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych RP – Bożenę Gajewską, Prezesów Towarzystwa Przyjaciół Dąbia, Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Koła „Nad Wartą”,  Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Prezesa Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, Pełnomocnika ds. Dziedzictwa przy Urzędzie Miasta Łodzi – Mariusza Gossa, przedstawicieli społeczności wsi Spycimierz – Jolantę Ilską, Marię Pełkę, Stanisława Pełkę, zaangażowanego w powstawanie Spycimierskiego Centrum Bożego Ciała – dr. Jędrzeja Kałużnego, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych z gminy Uniejów, pracowników Wydziału Promocji Miasta, Członków Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa na czele z pierwszym prezesem Dariuszem Piotrowskim, drukarzy – Annę i Krzysztofa Piotrowskich.

    

„Jesteśmy dumni, że możemy oddać do Państwa rąk kolejną publikację naukową o charakterze monograficznym. To dwutomowe dzieło, którego przygotowania podjął się Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, pod redakcją prof. Jana Szymczaka, ukazuje historię nie tylko Uniejowa, ale i pozostałych miejscowości położonych na terenie gminy” – powiedziała prezes p. Urbaniak.

Przybliżona została geneza powstawania monografii. Początkowo miała to być jedna książka z historią Uniejowa, Spycimierza i pozostałych 61 miejscowościach z gminy o objętości 800 stron do 1989 roku. Pozostałe lata miały być przedstawione w postaci kalendarium. Droga była długa i wyboista, bo aż 6-letnia. Było to ogromne przedsięwzięcie finansowe. Z pomocą przyszła Prezes LGD „PRYM” – p. Jolanta Pęgowska. Zachęciła i pomogła, aby projekt został złożony. W międzyczasie zmieniła się koncepcja, materiałów przybywało, mieszkańcy dostarczali fotografie. W czerwcu 2019 r. zdecydowano, że będą dwa tomy. Zrezygnowano z kalendarium na rzecz rozdziału „Samorządowy Uniejów w latach 1990-2020”, tworzony pod redakcją Marka Jabłońskiego.

Następnie głos zabrał prof. Jan Szymczak: „Na kartach monografii zapisaliśmy dzieje zamieszkałej tutaj ludności od przynajmniej tysiąca lat. Dla ich odtworzenia posłużyły liczne źródła historyczne, w tym zapisane w kronikach i dokumentach oraz archeologicznych wydobytych z ziemi, a także zabytki sztuki i architektury. Poszerzyła się archiwalna podstawa źródłowa zasobów archiwów państwowych, kościelnych, miejskich i innych, a nawet prywatnych zbiorów z różnych regionów Polski i z zagranicy. Publikacja przybliża historię i wiedzę o zabytkach Uniejowa wraz z najstarszym odnotowanym w źródłach Spycimierzem, który otwiera listę 32 okolicznych wsi z innymi przysiółkami”. Powstanie monografii było możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu licznych osób, którym dziękuję”. Pan profesor przedstawił poszczególne rozdziały monografii.

W dalszej kolejności Prezes TPU wręczyła podziękowania w postaci pamiątkowych tabliczek za wsparcie i współpracę przy wydaniu monografii, w tym specjalną szklaną statuetkę prof. Janowi Szymczakowi.

Głos zabrali uczestnicy uroczystości, którzy skierowali wiele ciepłych i życzliwych słów w kierunku działalności i pracy włożonej na przestrzeni 30 lat przez członków Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa z panią prezes Urszulą Urbaniak na czele.

   

Wyrazy podziękowania i uznania, w imieniu Burmistrza Miasta Uniejów i Rady Miejskiej, dla pani Urszuli Urbaniak, pani Jadwigi Tylki, pana prof. Jana Szymczaka i pana Marka Jabłońskiego za zaangażowanie i wkład pracy włożony w utrwalanie historii miasta i gminy Uniejów „na kartach” monografii i z okazji jubileuszu 30-lecia wręczyli zastępca burmistrza – Mirosław Madajski i przewodniczący rady – Tomasz Wójcik.

Uroczystość uświetnił występ Michała Sawkiewicza, śpiewaka operowego, który podczas wydarzenia zaśpiewał kolędy. Na zakończenie wszyscy goście zaśpiewali na stojąco 100 lat, a „wisienką na torcie” był właśnie przepyszny urodzinowy tort.

Autorami niniejszej monografii są: prof. Jan Szymczak – redaktor monografii, prof. Alicja Szymczak, dr Hanka Żerek-Kleszcz, prof. Jarosław Kita, prof. Przemysław Waingertner, mgr Tomasz Wójcik, dr Jan Hańko, mgr Marek Jabłoński, prof. Jan Salm, prof. Marek Adamczewski.

W składzie redakcyjnym monografii są: prof. Jan Szymczak – przewodniczący, Anna Kowalska-Pietrzak – sekretarz naukowy, Urszula Urbaniak, Małgorzata Charuba, Marek Jabłoński, Joanna Pawlak, Maria Szczawińska.

Recenzentami I tomu byli: dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Recenzentami II tomu byli: prof. Tadeusz Nowicki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie i prof. Wiesław Puś z Uniwersytetu Łódzkiego. Skład i łamanie projektu okładki: Tomasz Pietras.

(MP)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ