Koniec z wyrzucaniem niesprzedanego jedzenia. Nowe obowiązki przedsiębiorców już od 1 marca

0
39
views

To absurd, że podczas gdy jednym brakuje jedzenia, inni je wyrzucają. Tak pomyślał ustawodawca i zobowiązał sklepy do zawarcia umów z organizacjami dobroczynnymi, którym będą odbierały niesprzedane jedzenie. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać 1 marca. Za niezastosowanie się do zasad grozi kara 5 tys. zł. A może być nawet większa.

Nowy obowiązek dla sklepów wchodzi w życie od 1 marca. Od tego dnia możliwe są kontrole i kary

 

Przepisy, które zobowiązują właścicieli sklepów i restauracji do oddawania jedzenia organizacjom dobroczynnym, od pewnego czasu z powodzeniem obowiązują np. we Francji. Również polski ustawodawca uznał, że niedopuszczalne jest wyrzucanie niesprzedanego jedzenia, które przecież z powodzeniem może zostać oddane potrzebującym. I tak właśnie będzie od marca – i to pod groźbą kary finansowej.

I tak, przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zobowiązują właścicieli sklepów do oddawania żywności:

• której upływa termin ważności lub data minimalnej trwałości,
• która ma wady wyglądu (w tym także opakowań).

W pierwszej kolejności muszą podporządkować się właściciele największych obiektów (sklepów lub hurtowni) o powierzchni sprzedaży powyżej 400 metrów kwadratowych (w których przychód ze sprzedawanej żywności stanowi co najmniej 50 proc. sprzedaży wszystkich towarów). W praktyce oznacza to, że na pierwszy ogień idą największe sklepy. To one rozpoczną stosowanie przepisów.

Ci najwięksi sprzedawcy mieli czas do 18 lutego na podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które będą obierać niesprzedaną żywność. Aby dowieść, że prawidłowo wywiązali się z nowego obowiązku, na koniec roku muszą złożyć sprawozdanie.

Prowadzący sklep ma swobodę w wyborze organizacji – pod warunkiem jednak, że w swoim statucie ma zapisane, że że zajmuje się wykonywaniem zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• działalności charytatywnej, polegającej m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym

Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobił, musi się liczyć z karą finansową w wysokości 5000 zł. Może uniknąć jej w jednym przypadku: gdy udowodni, że na terenie powiatu, w którym działa nie ma odpowiedniej organizacji.

Jeśli zamiast oddać niesprzedane jedzenie organizacji wybranej organizacji, przedsiębiorca będzie je wyrzucał, zobowiązany będzie do przekazania tej organizacji opłaty za marnowanie żywności.

Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności.

Uwaga: przedsiębiorca, który nie rozliczy się z opłaty lub ją zaniży, inspektor ochrony środowiska nałoży na niego mandat w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Z czasem regulacja obejmie także mniejsze punkty handlowe. Od września 2021 roku, obowiązek oddawania niesprzedanego jedzenia będzie dotyczył również sklepów lub hurtowni o powierzchni sprzedaży powyżej 250 metrów kwadratowych (w których przychód ze sprzedaży żywności stanowi co najmniej 50 proc. sprzedaży wszystkich towarów).

źródło: wp.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ