JESTEŚ NA KWARANTANNIE ? – KONIECZNIE PRZECZYTAJ !

0
27
views

Wszystkie osoby objęte kwarantanną zachęcamy do skorzystania z aplikacji „Kwarantanna”. To pozwoli odciążyć policjantów, którym zadań nie brakuje. Zapewni też dopływ bieżących informacji i możliwość zwrócenia się z potrzebami.

Aplikacja daje między innymi możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.gov.pl/kwarantanna-domowa

Na tej stronieuzyskać można odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, jakie dane i jak wykorzystuje (spokojnie, aplikacja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić w przypadku kiedy wystąpi problem z wykonaniem zadania.

Głównym celem aplikacji jest  ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. To jednak także narzędzie kontroli, czy nie łamane są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz wychodzenia z domu.

To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią.

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że można rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację należy aktywować po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?

To zależy od telefonu. Jeśli posiada systemem Android – aplikacja znajduje się w sklepie Google Play. Jeśli smartfon to iOS,należy skorzystać z App Store. Niezależnie od modelu telefonu w polu wyszukiwania trzeba wpisać nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu pozostaje tylko kliknąć w polecenie „Instaluj”.

Aktywować aplikację należy za pomocą numeru telefonu. Indywidualne konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzyma właściciel telefonu w wiadomości SMS.

WAŻNE! Będąc na kwarantannie należy pamiętać, aby telefon był naładowany, a dźwięki włączony. Sprawdzajmy SMS-y z komunikatami.

Wizyty policji można się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

 

CZY WIESZ, ŻE POLICJANT W OKREŚLONYCH SYTUACJACH MOŻE WYDAĆ CI POLECENIE OKREŚLONEGO ZACHOWANIA SIĘ ?

Czy wiesz, że policjant w określonych sytuacjach może wydać Ci polecenie określonego zachowania się? Naturalną sprawą jest, że ludzie dorośli nie czują się komfortowo, kiedy ktoś obcy wydaje im polecenie określonego zachowania się. Policjant jest jednak funkcjonariuszem publicznym i w sytuacjach zapisanych w prawie może nam wydawać polecenie. Zdecydowały o tym zapisy Ustawy o Policji oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

 

Zatem: Policjant wykonując czynności zapisane w prawie (art. 14 Ustawy o Policji) ma prawo do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności takich jak na przykład:

legitymowanie;
zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
zatrzymywanie osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
pobieranie od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków;
dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub;
wykonywanie innych czynności służbowych podejmowanych w za­kresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.
Warto wiedzieć: niestosowanie się do poleceń policjanta stanowi wykroczenie zapisane w art. 65 a Kodeksu wykroczeń:

„Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ