„Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?”

0
28
views

W dniu 21 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyło się, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, spotkanie szkoleniowe pn.: „Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?” przygotowane w ramach działań profilaktycznych, zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na terenie Powiatu Poddębickiego.
Szkolenie adresowane było do: pracowników lokalnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli oświaty (szkoły podstawowe, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łasku, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.
Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim skalę zjawiska i przyczyny przemocy wobec dzieci, sytuację psychologiczną dziecka krzywdzonego, zagadnienia dot. rozpoznawania przemocy wobec dzieci, konsekwencje przemocy wobec dzieci, a przede wszystkim rolę instytucji.
Bardzo dużo czasu zostało również poświęcone na omówienie zagadnień dot. roli instytucji pomocowych.
Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem wszystkich słuchaczy, którzy pozytywnie oceniali możliwość poszerzenia swojej wiedzy w powyższym zakresie.

PR

„Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?” – galeria

˝Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?˝

˝Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?˝

˝Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?˝

˝Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?˝

˝Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?˝

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

   W dniu 20 października br. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zorganizował Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie to honorowym patronatem objęła Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki. W latach ubiegłych obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowane były w zaciszu Domu Środowiskowego w Pęczniewie.  Jednakże, w poczuciu chęci dotarcia do szerszego grona odbiorców, Dyrektor Domu  Renata Wodziak postanowiła wyjść z inicjatywą integracji i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego do mieszkańców Powiatu Poddębickiego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest corocznie 10 października (święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego).

Celem Dnia jest zwrócenie uwagi na:

– dbałość o zdrowie psychiczne,

– przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne,

– potrzebę zmian w regulacjach prawnych,

– potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,

– promocję zdrowia psychicznego.

Działania PŚDS w Pęczniewie wpisują się w ramy założeń Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: „SPA dla umysłu”, czyli:

S – sprawność – ukierunkowanie na różne formy aktywności nie tylko fizycznej, ale kulturalnej i społecznej,

P – profilaktyka – zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

A – akceptacja – integracja z lokalną społecznością, zmiana postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi, zmiana postaw mogących być źródłem cierpienia i krzywdy, których nie zawsze jesteśmy świadomi.

W trakcie bogatego programu wydarzenia uczestnicy PŚDS w Pęczniewie, ich rodzice, opiekunowie i mieszkańcy Powiatu Poddębickiego mogli wysłuchać wskazówek dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i prawidłowego żywienia. Prelekcje wygłosili oraz porad indywidualnych udzielali: lekarz psychiatra Wieńczysław Kaźmierczak, dietetyk Afrodyta Będzińska, psycholog Ilona Szymczyk.
W obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego uczestniczyli również: Edyta Michalska –  Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Andrzej Bartnik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego, Wieńczysław Kaźmierczak – Radny Powiatu Poddębickiego, Anna Rogalska – Radna Powiatu Poddębickiego, Elżbieta Król – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Poddębicach, Monika Kabacińska – Antczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, Barbara Bujalska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.
Spotkanie zwieńczone zostało występem kabaretu „Ale Afera” działającym w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka”, który swoim brawurowym występem zapewnił widzom sporą dawkę „śmiechoterapii”.
Swoistym podsumowaniem niedzielnego spotkania w gościnnych progach restauracji „Oscar” było uzupełnienie o „liście” w kształcie serc Drzewa Dobrych Myśli, które od poniedziałku znalazło swoje miejsce w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.
Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje w przyszłości zwiększeniem świadomości nas wszystkich na temat zdrowia psychicznego oraz zmianę postrzegania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Starosta, Małgorzata Komajda składa tą drogą serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów.

PR

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami – galeria

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już za nami

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ